Novinky

Organizačné pokyny

Organizačné pokyny ohľadom vzdelávania od 26.10.2020

 

1. stupeň

Žiaci 0. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania od 7:45 hod. do 11:20 hod.

Príchod do školy je od 7:00 do 7:45 hod. hlavným vchodom podľa doterajšieho rozpisu.

Školský klub detí pracuje pre žiakov 1. - 4. ročníka do 15:30 hod.

Školská jedáleň je pre žiakov 0. - 4. ročníka v prevádzke. Stravovanie bude v skupinách podľa rozpisu.