Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
I. A 1 Mgr. Katarína Belicová
I. B 1 PaedDr. Martina Vrancová
I. C 1 Mgr. Agnesa Maniaková
2. S 2 Mgr. Ľubomír Kročko
II. A 2 Mgr. Soňa Vojtechovská
II. B 2 Mgr. Iveta Kováčiková
II. C 2 Mgr. Katarína Koperová
III. A 3 Mgr. Miriam Pániková
III. B 3 Mgr. Katarína Poliaková
III. S 3 Mgr. Ingrid Žigová
IV. A 4 Mgr. Iveta Šmidtová
IV. B 4 Mgr. Patrícia Bagácsová
V. A 5 Mgr. Martina Hrivnáková
V. B 5 Mgr. Marek Király
VI. A 6 Mgr. Petra Kanabová
VI. B 6 Mgr. Zuzana Jakabová
7. S 7 Mgr. Ingrid Žigová
VII. A 7 Mgr. Halina Gonosová
VII. B 7 Mgr. Slávka Pavlíková
VII. C 7 Mgr. Katarína Bombová
VIII. A 8 Mgr. Stanislava Skruteková
VIII. B 8 Mgr. Marian Nagypál
VIII. S 8 Mgr. Ľubomír Kročko
IX. A 9 Mgr. Veronika Juhárová
IX. B 9 Mgr. Martina Schützová