Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
5. S Mgr. Ľubomír Kročko
0. A 0 Mgr. Barbora Repáková
0. A 0 Mgr. Ingrid Žigová
0. B 0 Mgr. Eva Huťanová
I. A 1 Mgr. Iveta Šmidtová
I. A 1 Mgr. Soňa Vojtechovská
I. B 1 Mgr. Beáta Vojteková
I. B 1 Mgr. Martina Vrancová
I. C 1 Mgr. Eva Huťanová
I. C 1 Mgr. Viera Palúšová
II. A 2 Mgr. Eva Václavíková
II. A 2 Mgr. Soňa Vojtechovská
II. B 2 Mgr. Iveta Kováčiková
II. B 2 Mgr. Martina Vrancová
II. C 2 Ing. Katarína Cabanová
III. A 3 Mgr. Miriam Pániková
III. A 3 Mgr. Eva Václavíková
III. B 3 Mgr. Katarína Poliaková
III. B 3 Mgr. Iveta Kováčiková
4.S 4 Mgr. Eva Wilson
IV. A 4 Mgr. Miriam Pániková
IV. A 4 Mgr. Beáta Vojteková
IV. B 4 Mgr. Katarína Poliaková
IV. B 4 Mgr. Iveta Šmidtová
IV. C 4 Viera Mrázová
5. S 5 Mgr. Eva Wilson
V. A 5 Mgr. Stanislava Skruteková
V. A 5 Mgr. Marian Nagypál
V. B 5 Mgr. Martina Schützová
V. B 5 Zuzana Michalová
V. C 5 Mgr. Gabriela Čellárová
6. S 6 Mgr. Ľubomír Kročko
VI. A 6 Mgr. Martina Hrivnáková
VI. A 6 Mgr. Marian Nagypál
VI. B 6 RNDr. Adela Horváthová
VI. B 6 Mgr. Martina Schützová
VI. C 6 Mgr. Marek Meriač
VI. S 6 Mgr. Ľubomír Kročko
VII. A 7 Mgr. Martina Hrivnáková
VII. A 7 Mgr. Michaela Kyselová
VII. B 7
VII. B 7 Mgr. Stanislava Skruteková
VII. C 7 Mgr. Gabriela Čellárová
VII. C 7 Mgr. Ján Ostrolucký
VII. S 7 Mgr. Eva Wilson
VII. S 7 Mgr. Ľubomír Kročko
VIII. A 8 Mgr. Veronika Juhárová
VIII. A 8 Mgr. Marek Király
VIII. B 8 Mgr. Dominika Laliková
VIII. B 8 Mgr. Marek Meriač
VIII. S 8 Mgr. Eva Wilson
IX. A 9 Mgr. Veronika Juhárová
IX. A 9 Zuzana Michalová
IX. B 9 Mgr. Slávka Pavlíková
IX. B 9 Mgr. Marek Király