Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
I. A 1 Mgr. Soňa Vojtechovská
I. B 1 Mgr. Iveta Kováčiková
I. C 1 Mgr. Katarína Koperová
II. A 2 Mgr. Miriam Pániková
II. B 2 Mgr. Katarína Poliaková
II. C 2 Mgr. Eva Huťanová
II. S 2 Mgr. Ingrid Žigová
III. A 3 Mgr. Iveta Šmidtová
III. B 3 Ing. Katarína Cabanová
IV. A 4 PaedDr. Martina Vrancová
IV. B 4 Mgr. Patrícia Bagácsová
V. A 5 Mgr. Petra Kanabová
V. B 5 Mgr. Silvia Petreková
6. S 6 Mgr. Ingrid Žigová
VI. A 6 Mgr. Halina Gonosová
VI. B 6 Mgr. Slávka Pavlíková
VI. C 6 Mgr. Katarína Šebóková
7. S 7 Mgr. Ľubomír Kročko
VII. A 7 Mgr. Stanislava Skruteková
VII. B 7 Mgr. Marek Király
VII. C 7 Mgr. Marian Nagypál
VIII. A 8 Mgr. Veronika Juhárová
VIII. B 8 Mgr. Martina Schützová
IX. A 9 Mgr. Martina Hrivnáková
IX. B 9 Mgr. Marek Meriač
IX. S 9 Mgr. Ľubomír Kročko