Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
0. A 0 Mgr. Ingrid Žigová
0. B 0 PaedDr. Lucia Katonová
I. A 1 Mgr. Miriam Pániková
I. B 1 Mgr. Katarína Poliaková
I. C 1 Mgr. Eva Huťanová
II. A 2 Mgr. Iveta Šmidtová
II. B 2 Mgr. Beáta Vojteková
II. C 2 Ing. Katarína Cabanová
III. A 3 Mgr. Soňa Vojtechovská
III. B 3 Mgr. Martina Vrancová
IV. A 4 Mgr. Eva Václavíková
IV. B 4 Mgr. Iveta Kováčiková
5. S 5 Mgr. Ľubomír Kročko
V. A 5 Mgr. Halina Gonosová
V. B 5 Mgr. Slávka Pavlíková
V. C 5 Mgr. Katarína Šebóková
6. S 6 Mgr. Eva Wilson
VI. A 6 Mgr. Stanislava Skruteková
VI. B 6 Mgr. Nikoleta Lásková
VI. C 6 Mgr. Gabriela Dojčárová
7. S 7 Mgr. Ľubomír Kročko
VII. A 7 Mgr. Veronika Juhárová
VII. B 7 Mgr. Martina Schützová
VIII. A 8 Mgr. Martina Hrivnáková
VIII. B 8 Mgr. Katarína Dovčíková
VIII. S 8 Mgr. Ľubomír Kročko
IX. A 9 Mgr. Marek Király
IX. B 9 Mgr. Marek Meriač
IX. S 9 Mgr. Eva Wilson