News

Jesenné variácie

jes

Jeseň

V dedine bol ráno jeleň,

doniesol nám krásnu jeseň.

Na streche vidím kopu lístia,

treba zhrabať až do čista.

Mráz už štípe, až do líčka

zahmlené mám z toho sklíčka.

(Martin Bartoš, VII.A)

 

Jeseň

Leto nám končí,

jeseň nám začína.

Tak poďte rýchlo deti,

Európsky deň jazykov v našej škole

foto

Európsky deň jazykov sa z iniciatívy Európy oslavuje každoročne 26. septembra. Je to deň plný aktivít z oblasti jazykového vzdelávania. Inak to nebolo ani v našej základnej škole. Na hodinách anglického a nemeckého jazyka v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania a vytvárali rôzne projekty, hrali hry, či súťaže.

Európsky týždeň športu

ba

Každoročne od 23. - 30. septembra sa koná celoeurópske športové podujatie, ktoré nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok sa vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz na dôležitosť pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je v tomto období veľmi vyhľadávaná.

Deň s rodičmi

Nápad prišiel v máji, keď prišla výzva z organizácie Teach for Slovakia na finančnú podporu dobrej veci na škole. Viem, že podpora rodičov je pre výsledky detí v škole mimoriadne dôležitá. Preto som vymyslela skvelý deň v škole pre rodičov. Mali prísť na celý deň do školy a pozrieť si ako s deťmi pracujeme na hodinách slovenčiny a matematiky. Chcela som, aby videli, že deťom je v škole dobre. Verila som, že to pomôže dochádzke, čo je najväčší nepriateľ pre progres detí. Počas veľkej prestávky sme si mali všetci spolu zahryznúť dobroty, ktoré som nakúpila, dať si čaj, kávu.

Zábavná slovenčina

AJ TAKTO MÔŽE VYZERAŤ HODINA SLOVENČINY PREPOJENÁ S TECHNIKOU

Na hodine techniky sme spojili praktickú a vzdelávaciu činnosť, a to tak, že  teoretické vedomosti získané na hodine slovenčiny uplatnili žiaci pri tvorbe dynamického opisu priamo pri sadení stromčeka.

Jeden z chlapcov sa podujal a svojim spolužiakom ukázal presný postup sadenia stromčeka. Ostatní žiaci si postup sadenia zapisovali, svoje vytvorené opisy prečítali, v prípade potreby doplnili, spočítali slovesá, prídavné mená, ich počet porovnali.

Biela pastelka

bp

„Biela pastelka“ je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Patrí medzi 10 najväčších na Slovensku.

English Star

ES2    ENGLISH STAR je celoslovenská súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Aj počas dištančnej formy sa na našej škole jazyky vyučovali kvalitne a uspeli sme medzi žiakmi z celého Slovenska. Pravidelne sa zúčastňujeme jazykových súťaží, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky.  V tomto ročníku sedemnásti z nich boli ocenení diplomom so zlatou pečaťou, čo znamená, že dosiahli úspešnosť nad 80%.

Deň netopierov

net

V piatok sa skupina žiakov zo 6.A triedy zúčastnila slávnostného otvorenia Náučného chodníka malých netopierov pri obci Rákoš pod vrchom Železník. Chodník bol otvorený symbolicky práve počas Európskeho dňa netopierov. Pomenovanie dostal podľa kolónie netopierov, ktorá sa nachádza asi päť kilometrov vzdušnou čiarou od starých banských diel pri Rákoši.

Ekoalarm už aj na našej škole

eko

Cieľom tohto projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. 380 škôl získalo nádoby na trojzložkový triedený zber. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad - jej úlohu si má zvoliť škola samostatne. Všetky koše vznikli z druhotných surovín – použitých zubných kefiek a sú vyrábané na Slovensku.

Mobilita na Slovensku

er

Keďže mobilita znamená, že školy sa navštívia navzájom, v dňoch od 4. augusta do 8. augusta sme sa tešili z návštevy našej partnerskej základnej školy z maďarského mesta  Slovenský Komlóš.

Komlóšski pedagógovia a žiaci spomínanej školy zahájili svoj pobyt na Slovensku návštevou Coburgovského kaštieľa v Jelšave a 1. slovenským gymnáziom v Revúcej.

Prázdniny s Erasmus +

mad

Začiatok prázdnin sme s radosťou zahájili výmenným pobytom v rámci projektu Erasmus + s našou partnerskou dvojjazyčnou školou v Slovenskom Komlóši. Mobilita pedagógov a žiakov našej školy sa uskutočnila v dňoch od 2. do 6. júla.

Naše gemerské guľky

guľky

Je už dlhoročnou tradíciou, že sa v Jelšave uskutočňuje súťaž vo varení gemerských guliek. Počas kaštielneho dňa sa aj tím našich žiakov spolu s pani učiteľkami 2. stupňa zapojil do tentokrát nesúťažnej akcie a vyskúšal si prípravu tradičného gemerského jedla v čarovnom prostredí Coburgovského kaštieľa.

Otvorenie školského roka

otvorenie

Milí žiaci!

Pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roka dňa 2.9.2021 o 8:00 hod.

Žiaci 0.-1.ročníka nastúpia do svojich tried v E- pavilóne podľa zverejnených zoznamov na stránke školy s jedným zákonným zástupcom za dodržania hygienických pravidiel. Žiaci 2.-9.ročníka prídu do tried bez zákonných zástupcov.

Škola v lete?

Počas dvoch turnusov sa "Letnej školy" v ZŠ s MŠ Jelšava celkovo zúčastnilo viac ako 80 detí 1. a 2. stupňa. Zaujímavý program si pre nich pripravili tvorivé pani učiteľky, ktorým pomohli v asistencii aj dobrovoľníci z YMCA Jelšava. Edukačné aktivity sa striedali so zábavnými a športovými akciami a exkurziami- deti navštívili ZOO v Košiciach, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Gombasek aj Silickú ľadnicu. Pracovné listy zamerané na rozvoj čitateľských, matematických či prírodovedných činností boli pripravené vždy so zaujímavou tematikou.