News

Staviamo mi máje...

foto

 „Za našich čias to bolo inak. Diavšatá se tiaž parádžili, vo vlasoch nosili stužky, pekne se vyobliakali, ale nechodžili na diskoťéky, inakia zmo mali zábavy...Ťeraz v máju nám mládenci, kerým zmo se pášili, postavili k obloku máju...“

Súťaž – Školská atletika

foto

Dňa 24.5.2023 sa konalo okresné kolo súťaže Školská atletika starších žiakov a žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovalo 5 pretekárov. Najlepšie umiestnenie dosiahli: Janka Poliaková v hode raketkou Vortex obsadila 3.miesto, Karolína Súkeníková vo vrhu guľou 3.miesto a Rudolf Samko vo vrhu guľou obsadil 2.miesto a v skoku do diaľky krásne 1.miesto.

Matematický klokan

foto

Celoslovenská matematická súťaž "Matematický klokan" už má svojich víťazov. Z jednotlivých tried si zmeralo svoje počtové vedomosti celkovo 54 žiakov z našej školy. Medzi najúspešnejších riešiteľov v rámci celého Slovenska sa dostali Hana Kanabová, Theodor Hrivnák a Ema Grláková z I. A triedy.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť v súťaži.

Svetový deň - Pohybom ku zdraviu

foto

Priateľské turnaje v minifutbale a stolnom tenise medzi žiakmi základných škôl sa dnes odohrali v rámci Svetového dňa - Pohybom ku zdraviu a pri príležitosti 780.výročia mesta Jelšava a 95.výročia MFK Jelšava.

V minifutbale patrí 1. miesto ZŠ J.A. Komenského z Revúcej, 2. miesto ZŠ Sirk, 3. miesto získala ZŠ s MŠ Jelšava.

Slávik Slovenska – školské kolo

foto

Naša škola sa rozozvučala spevom detí, ktoré sa zúčastnili školského kola súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. V troch kategóriách súťažilo 29 žiakov. Postavili sa pred porotu, spolužiakov a snažili sa podať čo najlepší výkon. Tu sú naši víťazi :

I. kategória (1. – 3. ročník)

1. miesto: Hana Kanabová, I.A

2. miesto : Erik Gono, II.A

Ako je to s elektroodpadom?

foto

Pokračujeme v našom projekte Elektroodpad- dopad, a preto sa časť nášho akčného tímu vybrala pred Mestské múzeum v Jelšave zbierať od obyvateľov nášho mesta malé elektrospotrebiče. Podarilo sa nám ich vyzbierať celkom úctyhodné množstvo.

Pristavili sa pri nás aj škôlkári, pre ktorých dievčatá z akčného tímu pripravili zábavné aktivity na tému elektroodpadu a triedeného zberu.

Návšteva Vedeckého múzea

foto

21.04.2023 naši piataci vymenili školské lavice za vyučovanie v reálnom prostredí. Navštívili sme totiž Pamätný dom J. G. Tajovského. Prostredníctvom expozície vystavenej v jeho rodnej drevenici v Tajove a pripraveným aktivitám sa žiaci dozvedeli o živote a diele nielen spomínaného spisovateľa, ale aj jeho manželky, spisovateľky Hany Gregorovej, a v neposlednom rade i o J. Murgašovi.

Deň narcisov

foto

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala už 27-krát a to 20. apríla 2023. Do zbierky sa zapojili aj žiaci našej školy a každý, kto si dnes narcis pripol, vyjadril tak podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí s týmto ťažkým ochorením bojujú.

„Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany.“

Biologická olympiáda

 

Ako sa dostať k semienku v borovicovej šiške? To bola úloha praktickej časti okresného kola biologickej olympiády kat. D pre 6.a 7.ročník. Výborne sa aj s teoretickými otázkami popasovala naša žiačka Natália Pirochová zo VII.A triedy, ktorá sa umiestnila na 3.mieste. Dominik Hencel skončil za ňou v tesnom závese. Obidvom srdečne gratulujeme!foto

Regionálne kolo HK 2023

foto

Dňa 14. apríla sa Lenka Adamová z V.A a Tomáš Václavínek z III.A triedy zúčastnili regionálneho kola 69. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023 v Rimavskej Sobote. Obidvom súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Lenke gratulujeme za získané 2. miesto.

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU

fotoPomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození už 23 rokov poskytuje verejná zbierka Hodina deťom. Naši žiaci sa stali dobrovoľníkmi a v uliciach Jelšavy spoluorganizovali finančnú zbierku. Výnos bude určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky.