News

Vytvor si svoj strom

lp

Dňa 21.júna k nám zavítali pracovníci z Lesného závodu v Revúcej Ing. Eva Vavreková  a pán Július Pavelko. Predstavili svoju prácu žiakom 5.A triedy a priniesli ukážky listnatých a  ihličnatých drevín, konáre s listami, ale aj púčikmi a semienka stromov rastúcich v našich lesoch.  Lesníci nám porozprávali o význame pestovateľskej práce stromov.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

kl

V apríli 2021 sa konala súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov našej školy. Mali možnosť  popasovať sa so zaujímavými úlohami a  preveriť si svoje matematicko-logické zručnosti. Žiaci na prvom stupni riešili úlohy v škole. Súťaž pre žiakov na druhom stupni sa konala on-line.

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

foto

Dňa 10. júna 2021 sa konalo v CVČ v Revúcej okresné kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Našu Základnú školu s materskou školou Jelšava reprezentovali žiaci v I.kategórii, a to: Michal Barčiš z II.A triedy a Matej Gažúr zo IV.A triedy. Obom žiakom sa ich snaha a usilovnosť odmenila v podobe krásneho umiestnenia.

Stavanie májov na Rusadlá

stavanie

Turíce- Rusadlá sú kresťanské svätodušné sviatky, ktoré sa slávia 50 dní po Veľkej noci a 10 dní po sviatku Nanebovstúpenia Pána. Tento rok sviatok pripadol na 23.mája. Na Gemeri bolo zvykom v tomto čase stavať máje- zelené brezy slobodným dievčatám, ktoré mládenci chodievali kúpať na Veľkú noc.

Naši žiaci v matematických súťažiach

Našim žiakom sa v matematických súťažiach na okresnej úrovni tento rok mimoriadne darilo. S náročnými úlohami matematickej olympiády si najlepšie poradil Jakub Hrivnák zo VI.A triedy, ktorý vo svojej kategórii Z6 získal 1. miesto. Medzi siedmakmi vynikajúco obstála Sabína Kolesárová zo VII.A a získala v kat. Z7 2. miesto. Filip Bábel zo VII.A obsadil v tej istej kategórii 4. miesto.

V oblastnom kole Pytagoriády sme mali tiež úspešných riešiteľov- Dávida Popernika z V.A triedy a Jakuba Hrivnáka zo VI.A triedy.

Spisovatelia zo IV.A

Ani počas dištančného vzdelávania štvrtáci zo IV.A veru nezaháľali v tvorivosti. „Reštartovali“ 😊  svoju predstavivosť, schopnosti a stali sa z nich spisovatelia. Nie je to také jednoduché ako sa zdá, pretože tvoriť rýmy a ešte aby báseň mala aj zmysel, to nie je len tak! Veď to vyskúšajte!

ZUŠ- kársky zápis

Milí rodičia!

Pozývame vás na zápis do ZUŠ- detašované pracovisko Jelšava. Umelecké talenty svojich detí môžete rozvíjať priamo v našej základnej škole. Deti môžete prihlásiť na hudobný alebo tanečný odbor, ktorý budú vyučovať učitelia z revúckej ZUŠ. Bližšie informácie nájdete na priloženom plagáte a na stránke www.zusrevuca.sk.

Tešíme sa na vás.

Návrat do školy od 19.4.2021

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch. Žiaci 8. a 9. ročníka nastúpia do školy v pondelok a vyučovanie v týchto triedach bude prebiehať podľa rozvrhu zverejneného cez portál bezkriedy. Pri vstupe do školy sa musia títo žiaci preukázať negatívnym AG alebo RT PCR testom a zároveň negatívnym testom rodiča a odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Svetový deň vody

voda

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života.

Úspechy ZŠ s MŠ Jelšava v matematike

mat.ol

31. marca 2021 sa online formou uskutočnilo okresné kolo 72. ročníka Matematickej olympiády žiakov 6. až 8. ročníka ZŠ. Úlohy olympiády sú netradičné, nevšedné, ich vyriešenie vyžaduje veľa tvorivosti a nápaditosti. Za každú z troch úplne vyriešených  úloh získavajú súťažiaci po 6 bodov. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý získa aspoň 9 bodov z 18.

Oznam

oznam

Na základe platného rozhodnutia MŠVVaŠ a uznesenia Vlády SR zo dňa 8.4.2021 bude od pondelka 12.4.2021 prebiehať  povinné prezenčné vyučovanie na 1. stupni a v MŠ. Ostatní žiaci 2. stupňa budú pokračovať v doterajšom režime.

Regionálna výchova počas dištančného vzdelávania

jelšava

V mesiaci marec sme sa počas dištančného vzdelávania na online hodinách dejepisu v rámci regionálnej výchovy venovali tematike histórie nášho mesta. Počas online vyučovacej hodiny sa žiaci dozvedeli, že naše mesto bolo v minulosti významným strediskom baníctva, remesiel a obchodu v regióne Gemer. Určujúcim činiteľom vzniku Jelšavy a jej historického vývoja bola ťažba a spracovávanie železnej rudy.