News

Dopravná výchova

dv

Naše dopravné ihrisko opäť ožilo. Žiaci prvého stupňa mali jedinečnú príležitosť stretnúť sa s policajtami z obvodného oddelenia PZ Ješava, aby pod ich vedením nadobudli nové vedomosti a utvrdili si získané skúsenosti v oblasti dopravnej výchovy.

Exkurzia v Banskej Bystrici

de

Dejepis v Múzeu SNP

Dňa 29.4.2022 sa deviataci našej základnej školy zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Stála expozícia v priestoroch pamätníka SNP prezentuje Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945.

Deň Zeme

bl

Malou prechádzkou mestom sa začali naše aktivity ku Dňu Zeme. Spolu s Ladislavom Bírom a francúzskou aktivistkou Emilie sa vydali štvrtáci a šiestaci zákutiami mesta a poukazovali na to, čo sa im v meste páči a lebo nepáči. Ako prispieť k zlepšeniu životného prostredia, ako začať sám od seba a byť pre svoje okolie dobrým príkladom - o tom všetkom sa nielen rozprávalo, ale aj praktizovalo.

Okresné kolo vo florbale

foto

Dňa 20.04.2022 – turnaj žiakov – chlapci, pri účasti 6 družstiev :

ZŠ Hviezdoslavova, GMK Revúca, ZŠ Sirk, ZŠ Komenského, ZŠ s MŠ Jelšava, ZŠ I.B.Zocha

Výsledky :

ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ Sirk 2:3 

ZŠ s MŠ Jelšava – GMK Revúca 0:4

Celkovo 5.miesto

Školu reprezentovali žiaci:

MAREC - MESIAC KNIHY

čg

Spoznávanie autorov a ich literárnych diel, vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihe prostredníctvom čítania, rozborov textov, samostatnej práce s textom, ale i plnenie rôznych úloh zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti patrí na hodinách literatúry k hlavným úlohám.

A keďže je MAREC - MESIAC KNIHY, rozšírili sme tieto aktivity o mnohé ďalšie zaujímavé činnosti.

Noc s Andersenom

na

Deti, deti posadajte potíšku,

už sa dvere odchýlili do krajiny rozprávok...

Čarovný svet na vás čaká,

nože, poďme pozrieť draka,

vyslobodiť princeznú aj maličké kozliatka...

Jazykový kvet - POSTUP NAŠICH ŽIAKOV DO FINÁLE

jk

Žiaci 6. ročníka uspeli v semifinále jazykovej súťaže „Jazykový kvet" a postúpili do finálového kola v rámci Banskobystrického kraja. Naši šiestaci Nelka Nikitinská, Ninka Palicová, Elizabeth Farkašová, Natálka Pirochová a Dávidko Poperník zaujali drámou Ambition a ako jediní v okrese zabojujú v tejto kategórii o popredné miesta koncom apríla v Banskej Bystrici.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – KUKUČÍNOVA REVÚCA

hk

Dňa 30.03.2022 sa konalo okresné kolo 68. ročníka súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – Kukučínova Revúca. Našu školu reprezentovali žiaci: Tomáš Václavinek (III.A), Michal Barčiš (IV.A), Nina Palicová (VI.A).

Ninka Palicová sa umiestila na 1. mieste vo svojej kategórii a spolu s Miškom Barčišom budú našu školu reprezentovať na regionálnej súťaži v Rimavskej Sobote.

Morena

m1

Prvé jarné dni sú spájané s rôznymi tradíciami a zvykmi. 

Jedným z nich je vynášanie Moreny - staroslovanskej bohyne smrti a zimy. Morena - slamená figurína oblečená do ženského oblečenia, ktorá symbolizovala smrť a zimu.

Vzácna voda

voda

Život na Zemi začal pred miliónmi rokov práve vo vode. Všetko živé na tejto planéte potrebuje vodu - od malých baktérií po najväčšie cicavce. Voda je životným prostredím veľkého množstva organizmov. Stáva sa však vzácnou komoditou hlavne v modernom svete. Práve ľudskou činnosťou prichádzame o najdôležitejšiu súčasť nášho životného prostredia.

Naše úspechy v súťažiach

Všetkovedko

V  13. ročníku  súťaže Všetkovedko zabojovalo o titul Všetkovedko viac ako 20 500 žiakov  z celého Slovenska. Ako sa darilo našim žiakom?

Medzi tridsať najúspešnejších a titul Všetkovedko získali žiaci Michal Barčiš a Alex Gérecz z III. A triedy. Michal Barčiš sa svojím počtom bodov umiestil na 2. mieste a svojím výsledkom predbehol 6 817 žiakov z celého Slovenska.

Zlepšujeme si vedomosti

po

Za finančnej podpory MŠVVaŠ prebieha doučovanie žiakov našej školy už v treťom kole programu " Spolu múdrejší" v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Svoje vedomosti a zručnosti si zlepšujú za pomoci pani učiteliek aj externých doučovateľov, ktorí sa im individuálne venujú v poobedňajších hodinách. 

Galéria

Enviráčikovia v zime

ia

Naši malí Enviráčkovia v zime nelenili a rozhodli sa pomôcť zvieratkám v tomto pre nich náročnom období. Porozprávali si o ich živote, keď vládne pani Zima, pozreli prezentáciu, vypracovali pracovné listy, nakreslili a vyfarbili hladné vtáčiky pri kŕmení v búdkach, vytvorili nástenky, vyformovali vtáčikov z plastelíny, vyrobili vtáčie búdky, vtáčiky nakŕmili a ešte aj upratali.

Fašiangy a popolcová streda

fg

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry. Muži v ruke držali ražeň alebo šabľu.