News

Angličtina trochu inak

online

Online vyučovanie so sebou prináša veľa kreatívnych možností, ako motivovať deti k učeniu. Na hodine angličtiny s pani zástupkyňou Kolesárovou sme to využili na spojenie sa s našou partnerskou školou v Tótkomlóši a spoločne sme sa venovali téme Jedlá. Žiaci z Maďarska a zo Slovenska sa v krátkej prezentácii dozvedeli o typických jedlách pripravovaných počas sviatkov- Vianoce, Fašiangy, Veľká noc.

Projekt "Čítame radi"

knihy

Z rozvojového projektu MŠVVaŠ "Čítame radi" získala naša škola finančné prostriedky na nákup kníh, ktorými sa rozšírila ponuka našej školskej knižnice. Ďakujeme kníhkupectvu KnihART v Revúcej za sprostredkovanie nákupu kníh a pani Tatiane Krškovej za cenné rady a odporúčania.

Geografická olympiáda a úspech nášho žiaka Filipa Bábela.

V okresnom kole Geografickej olympiády kat. F, ktorá sa konala online v piatok 5.2.2021 sa Filipovi podarilo vybojovať vynikajúce  2. miesto a postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme a budeme mu aj naďalej  držať palce.

Ďakujeme aj dievčatám z V.A triedy- Elizke Farkašovej, Nelke Nikitinskej a Tamarke Samkovej, ktoré sa po prvýkrát zúčastnili tejto súťaže v kat.G.

Mgr. Stanislava Skruteková

Oznam

Milí rodičia!

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili v ankete o dištančnom vzdelávaní. Našou prioritou je vytvoriť všetky podmienky na to, aby sa mohla spustiť prezenčná výučba. No vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese a v meste by to bolo momentálne veľkým rizikom a ohrozením zdravia. Veríme, že chápete dôvody neotvorenia materskej škôlky a základnej školy v nasledujúcich týždňoch. Pevne dúfame, že sa situácia po jarných prázdninách stabilizuje natoľko, aby sme sa mohli konečne stretnúť osobne v škole. 

Oznam

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa polročné prázdniny dňa 1.2.2021 neuskutočnia. Od 1. februára 2021 sa naďalej vyučuje dištančne. Žiaci, ktorí nemajú prístup k online vyučovaniu, si môžu vyzdvihnúť pracovné listy na vrátnici školy na Železničnej ulici 245 nasledovne:

0. až 4. ročník v utorok 2. februára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

5. až 9. ročník v stredu 3. februára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

Ďalšie informácie vám budú včas poskytnuté triednymi učiteľmi, oznamy budú uverejnené na stránkach školy.

Ďakujeme za pochopenie

Oznam

Základná škola s materskou školou Jelšava oznamuje, že od 18. januára do odvolania sa žiaci 0. až 9. ročníka budú naďalej vzdelávať dištančnou formou. Žiaci, ktorí nemajú prístup k online vyučovaniu, si môžu vyzdvihnúť pracovné listy na vrátnici školy na Železničnej ulici 245 nasledovne:

0. až 4. ročník v utorok 19. januára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

5. až 9. ročník v stredu 20. januára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

O ďalších postupoch vás budú včas informovať triedni učitelia, oznamy budú uverejnené na stránkach školy.

Ďakujeme za pochopenie

Oznam

Vyučovanie od 11.1.- 15.1.2021

Podľa usmernení MŠVVaŠ bude prevádzka v ZŠ s MŠ Jelšava v týždni od 11.1. do 15.1.2021 prebiehať nasledovne:

  • MŠ trieda č. 1- celodenná prevádzka pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a nevykonávajúcich prácu formou home office.

 

DEŇ TRADIČNÝCH JEDÁL V ZŠ S MŠ JELŠAVA

foto

Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej základnej školy pripravili pre žiakov tematický deň zameraný na prípravu vianočných jedál typických pre okolitý región.

A tak mohli žiaci posledný deň nástupu do školy v tomto roku ochutnať medovníky, rôzne vianočné pečivo, makové opekance, zemiakové lokše i vianočnú kapustnicu. Nechýbal ani vianočný punč.

Vianoce v materskej škole

foto

„Vianoce sú, keď sme spolu,

Keď rodina sadá k stolu.

Ocko, mamka, detičky,

Dedkovia a babičky“

 

Vianoce, najkrajšie sviatky v roku a čas na stretnutia s príbuznými a známymi. Každoročne v čase blížiacich sa vianočných sviatkov sa v triedach našej materskej školy konajú besiedky v prítomnosti rodičov, súrodencov, starých rodičov ...

MOBILITA PEDAGÓGOV V SLOVENSKOM KOMLÓŠI

foto

V dňoch od 11. decembra do 13. decembra sa pedagógovia zo Základnej školy s materskou školou Jelšava zúčastnili prvej mobility vyplývajúcej z úloh európskeho programu Erasmus +.  Vzájomné kontaktovanie sa s partnerskou Základnou školou v Slovenskom Komlóši v tomto období malo svoje opodstatnenie. Jednou z aktivít programu pod názvom Pátranie po spoločnej minulosti je porovnávanie našich tradičných jedál.

Oznam

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. č. 2020/18259:4-A1810  :

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia  v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

Vyučovanie začne 11.1. 2021