News

Zápis do 1. ročníka

zápis

Milí rodičia! 

Pozývame vás na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 5. apríla 2023 (streda) od 8:00 do 16:00 hod. v E - pavilóne Základnej školy na Železničnej ulici. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017. Zákonný zástupca pri zápise predloží: 

Zvyky Vianoc

via

Všetko to začalo Mikulášom. Spolu s anjelom a čertom navštívil žiakov v škole aj škôlke a porozdával darčeky všetkým dobrým deťom. Odmenou mu bola pesnička či básnička o Vianociach.

13. decembra nastúpili Lucie - dievčatá s husími perami vymetali kúty v každej triede, neobišli ani zborovňu či riaditeľňu, aby nás ochránili pred zlom a čarami.

Školský parlament

šp

Sme žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí získali dôveru svojich spolužiakov a z triednych samospráv sme sa stali zástupcami školských študentov. Naším poslaním je riešiť výchovno-vzdelávacie problémy, navrhovať konkrétne zlepšenia činností na škole a byť aktívni pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov. V šk. roku 2022/23 pracujeme v tomto zložení :

Predseda ŽP: Jakub Hrivnák

Svetlonos

V jesennom období, v čase dušičkovom, keď sa ruch leta pominul a človek spomalil, prichádzali na rad príbehy a legendy. Tie strašidelné boli najlepšie. Jednou z nich je legenda o Svetlonosovi - vyziabnutom mužíkovi, ktorý bol taký zlý, že po smrti ho vypudilo aj samo peklo. Preto blúdil po nociach svetom a lákal svojim lucernou ľudí do močiarov. 

Naši žiaci sa snažia každý rok Svetlonosa nájsť a nenechať ho prísť do sveta živých. Aj tento rok sa im to skvele podarilo. Po splnení všetkých úloh sa mohli potom veselo baviť ešte pred skorým zotmievaním.

Popoludnie úcty k starším

St

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života, starý rodič. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. V októbri si pripomíname sviatok našich starých rodičov- mesiac Úcty k starším. 

Spomienka na Pavla Valaského

va


V rámci regionálnej výchovy sme si pripomenuli 198. výročie úmrtia Pavla Valaského. Pavol
Valaský bol slovenský literárny, kultúrny a cirkevný historik, evanjelický farár a senior,
spoluiniciátor založenia gemerskej seniorálnej knižnice. Ako farár 40 rokov pôsobil aj
v našom meste, pričinil sa o stavbu mohutného chrámu, farskej budovy a školy. Bol

Ako hospodáriť?

fig

Za medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september. A práve v čase ekonomickej krízy bolo potrebné žiakov vhodnou formou vysvetliť pojmy zo sveta financií. Pri tejto príležitosti vyučovanie matematiky v posledný septembrový týždeň bolo trochu iné. Žiaci sa veľa dozvedeli o našej mene Euro.

Zvierací priatelia v škole

Zv

Dnes, 4.10. 2022 sme si so žiakmi 5. a 6. ročníka pripomenuli v rámci medzinárodného dňa zvierat dôležité postavenie našich chlpatých kamarátov v našom živote. Žiaci si spestrili vyučovanie besedou o práci dobrovoľníkov z mesta Jelšava, ktorí svoj voľný čas obetovali práci s opustenými a zanedbávanými psíkmi a pomáhajú im nájsť nový, šťastný a milujúci domov.

S jazykmi je zábava

ej

Európsky deň jazykov sa každoročne koná dňa 26.septembra. Žiaci druhého stupňa sa pripojili k európskym oslavám zaujímavými aktivitami, na ktorých sa zážitkovým spôsobom dozvedeli o netradičných jedlách a nápojoch vo Veľkej Británii a Nemecku, riešili rôzne úlohy v anglickom a nemeckom jazyku a zabavili sa pri karaoke.

Biela pastelka

Bp

V piatok, 23.septembra sa uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka, ktorej cieľom bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Tejto zbierky sa zúčastnili aj dobrovoľníci z našej školy, ktorým sa za pomoci dospelých podarilo zorganizovať túto ušľachtilú aktivitu v našom meste. Všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky, ďakujeme.

"Aby sa nezabudlo..."

ž

Dňa 16. 9. 2022 sa pri príležitosti 150. výročia založenia židovskej obce v Jelšave konala pietna slávnosť na mieste bývalej synagógy. Po odhalení pamätnej tabule žiaci našej školy vysadili do záhonu v tvare hexagramu symbolizujúceho Davidovu hviezdu, cibuľky narcisov. Tieto vykvitnú práve v apríli a budú svojimi kvetmi pripomínať symbol judaizmu.

Piataci v mestskej knižnici

kn

V učebnici slovenského jazyka v piatom ročníku nájdete na prvých stránkach učivo o knižnici. Preto žiaci V. A triedy navštívili Mestskú knižnicu v Jelšave. Mnohí tu boli prvý raz, a tak ich pani knihovníčka Patrícia Kováčová zoznámila s prostredím knižnice, vysvetlila im, ako sa môžu stať členmi knižnice, ako sa knihy požičiavajú i vyhľadávajú, i to, že zaobchádzanie s knihami má svoje pravidlá.