News

Školské kolá súťaží

šm

Koniec roka patril v našej škole literárnym aj matematickým súťažiam. Po dištančnom vzdelávaní si mohli žiaci vyzdvihnúť v tomto týždni svoje diplomy a ocenenia. Prinášame vám vyhodnotenie súťaží:

Šaliansky Maťko

                                                                       „Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

Vianoce

via

Čas radosti, veselosti...čas pokoja, lásky a porozumenia. Práve tieto hodnoty sme sa spolu so žiakmi učili dosiahnuť počas celého adventu. Začalo to prípravami sladkých medovníkov a koláčov, ktoré si deti so svojimi triednymi učiteľkami upiekli spoločne v školskej kuchynke. Pokračovalo sa výrobou vianočných darčekov a dekorácií.

Adventný čas- Mikuláš

mik

Sviatok svätého Mikuláša slávime 6. decembra - v deň pamiatky jeho smrti. Charakteristickým znakom tohto dňa je darovanie darčekov. V našich končinách v tento deň stretávame prestrojeného Mikuláša po boku s anjelom a čertom, ktorí môžu dobrých odmeniť a tých menej dobrých potrestať.  Ako to však bolo s Mikulášom v dejinách?

Advent v škole - Barbora

ba

V rámci regionálnej výchovy si v našej základnej škole pripomíname rôzne zvyky a tradície, ktoré sa u nás zachovali hlavne v adventnom čase. 4. decembra slávime meno Barbora. K tomuto menu sa z minulosti viažu viaceré zvyky. Tak si ich spoločne pripomeňme:

Červené stužky

čs

1.december je Svetový deň boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom podpory boja proti tejto chorobe. Aj my, žiaci a pedagógovia našej školy, sa pridávame k tejto celosvetovej kampani!

Ondreju, Ondreju...

ondrej

Adventný čas je plný rituálov, zvykov a tradícii, ktorými si ľudia v minulosti chceli spríjemniť čakanie na Vianoce. Je to čarovný čas aj dnes, ak mu vdýchneme trochu tajomna.

Keď sa dni začali krátiť a noci predlžovať, do dediny pomaly prichádzala zima, ktorá podstatne zmenila životný rytmus ľudí. Väčšina prác sa z polí a hospodárskych dvorov preniesla do domov. Zachovalo sa veľa tajomných zvykov napríklad:

Robot učebňa na našej škole

ru

Žiaci ôsmeho ročníka začali úspešne pracovať v novej „ROBOT UČEBNI“, ktorú sme vybavili robotmi Photon a programovateľným vozidlom Q-scout. Naša škola sa po úspechoch v environmentálnych smeroch sústreďuje aj na prípravu novej generácie detí v oblasti robotizácie a automatizácie. Snažíme sa zaujať technicky nadaných žiakov, ktorí budú súčasťou novodobého priemyslu a naučiť  základy programovania.

Školské kolo geografickej olympiády

go

24. novembra sa konalo školské kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo dvadsať žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ s MŠ Jelšava. Úlohy pre deti z celého Slovenska pripravoval Slovenský inštitút mládeže IUVENTA. Naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi a dosiahli veľmi pekné bodové umiestnenie. V rámci jednotlivých kategórií sa im darilo nasledovne:

kat. G- 1. miesto - Justin Jobbágy V.A

Pasovanie prvákov

krst

Naši najmladší prváčikovia sa stali právoplatnými žiakmi Základnej školy s materskou školou Jelšava. Stalo sa tak presne po uplynutí prvého štvrťroka, kedy už mohli ukázať, čo všetko sa už za tri mesiace v škole naučili. Predstavili sa svojim krátkym programom našim deviatakom ako kráľovi a kráľovnej, ktorí ich školskou ceruzkou pasovali za prvákov.

Modernejšia škola

otvorenie

Projekt z dotácie MŠVVaŠ SR pre inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách „ MODERNEJŠIA ŠKOLA“ mal úspech aj v našej základnej škole. Z finančných prostriedkov dotácie ministerstva školstva sa vybudovala centrálna oddychová zóna vo vestibule E – pavilónu ZŠ s MŠ Jelšava.

Október – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

us

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších.

Tak ako príroda sa mení, meníme sa aj my!

Jar - rodí sa niečo nové, vo vzduchu cítiť, že sa všetko zobúdza, rodí, obnovuje. Prichádza zmena! Tak aj v nás rastie pocit očakávania, radosti, zmeny, nádeje.

Medzinárodný deň stromov

stromy

To, že  stromy majú veľký význam pre život, si uvedomili ľudia už dávno. Sú pre nás všetkých vzácnym darom prírody, ktorý si musíme vážiť a ochraňovať, aby sa zachoval pre ďalšie generácie.

V našej škole sa snažíme lásku a obdiv ku stromom vzbudzovať a rozvíjať už od najmladších žiakov. Veď ony budú v dospelosti robiť dôležité rozhodnutia o budúcnosti ľudstva.

Svetový deň sporenia

ses

Posledný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia. Pri tejto príležitosti si pani učiteľky počas októbrových vyučovacích hodín zrealizovali aktivity pomocou netradičného, interaktívneho a hravého vyučovania pre žiakov. Cieľ bol jasný – hovoriť o dôležitosti rozumného a bezpečného narábania s peniazmi, poukázať na sporenie a jeho význam v bežnom živote jednotlivca a spoločnosti.