News

Deň netopierov

net

V piatok sa skupina žiakov zo 6.A triedy zúčastnila slávnostného otvorenia Náučného chodníka malých netopierov pri obci Rákoš pod vrchom Železník. Chodník bol otvorený symbolicky práve počas Európskeho dňa netopierov. Pomenovanie dostal podľa kolónie netopierov, ktorá sa nachádza asi päť kilometrov vzdušnou čiarou od starých banských diel pri Rákoši.

Ekoalarm už aj na našej škole

eko

Cieľom tohto projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. 380 škôl získalo nádoby na trojzložkový triedený zber. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad - jej úlohu si má zvoliť škola samostatne. Všetky koše vznikli z druhotných surovín – použitých zubných kefiek a sú vyrábané na Slovensku.

Mobilita na Slovensku

er

Keďže mobilita znamená, že školy sa navštívia navzájom, v dňoch od 4. augusta do 8. augusta sme sa tešili z návštevy našej partnerskej základnej školy z maďarského mesta  Slovenský Komlóš.

Komlóšski pedagógovia a žiaci spomínanej školy zahájili svoj pobyt na Slovensku návštevou Coburgovského kaštieľa v Jelšave a 1. slovenským gymnáziom v Revúcej.

Prázdniny s Erasmus +

mad

Začiatok prázdnin sme s radosťou zahájili výmenným pobytom v rámci projektu Erasmus + s našou partnerskou dvojjazyčnou školou v Slovenskom Komlóši. Mobilita pedagógov a žiakov našej školy sa uskutočnila v dňoch od 2. do 6. júla.

Naše gemerské guľky

guľky

Je už dlhoročnou tradíciou, že sa v Jelšave uskutočňuje súťaž vo varení gemerských guliek. Počas kaštielneho dňa sa aj tím našich žiakov spolu s pani učiteľkami 2. stupňa zapojil do tentokrát nesúťažnej akcie a vyskúšal si prípravu tradičného gemerského jedla v čarovnom prostredí Coburgovského kaštieľa.

Otvorenie školského roka

otvorenie

Milí žiaci!

Pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roka dňa 2.9.2021 o 8:00 hod.

Žiaci 0.-1.ročníka nastúpia do svojich tried v E- pavilóne podľa zverejnených zoznamov na stránke školy s jedným zákonným zástupcom za dodržania hygienických pravidiel. Žiaci 2.-9.ročníka prídu do tried bez zákonných zástupcov.

Škola v lete?

Počas dvoch turnusov sa "Letnej školy" v ZŠ s MŠ Jelšava celkovo zúčastnilo viac ako 80 detí 1. a 2. stupňa. Zaujímavý program si pre nich pripravili tvorivé pani učiteľky, ktorým pomohli v asistencii aj dobrovoľníci z YMCA Jelšava. Edukačné aktivity sa striedali so zábavnými a športovými akciami a exkurziami- deti navštívili ZOO v Košiciach, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Gombasek aj Silickú ľadnicu. Pracovné listy zamerané na rozvoj čitateľských, matematických či prírodovedných činností boli pripravené vždy so zaujímavou tematikou.

Letná škola začína...

Milí žiaci, vážení rodičia!

V pondelok 16. augusta 2021 začíname I. turnus letnej školy. Príchod do školy je o 8:00 hod. Je pre Vás pripravený bohatý program plný zážitkov a aktivít. Organizátori LŠ sa na Vás veľmi tešia!

Pozrite si naše Video z minulého roka:) 

 

letná škola

 

ROZLÚČKA V MATERSKEJ ŠKOLE 2021

„My všetci ako tu stojíme sa s materskou školou lúčime,

už nebude hra našou prácou, ale učenie povinnosťou našou...“

  Týmito slovami sa lúčili deti z triedy „včielok“- budúci školáci dňa 28. júna na svojej rozlúčke. Za doprovodu krásnej hudby nastúpili pred vyzdobenou materskou školou a hrdí vystúpili pred rodičov, p. učiteľky a prítomných hostí. Predviedli sa rozlúčkovým programom z básní a piesní. Za svoju šikovnosť boli odmenení diplomom a darčekom a po gratulácii sa nám nezabudli „ podpísať“ do našej veľkej škôlkarskej knihy.

Absolventi 2021

foto

    V stredu 30. júna 2021 sme sa my, deviataci, lúčili s našimi učiteľmi, spolužiakmi a celým personálom školy. Aj keď naša rozlúčka nemohla byť taká, aká bývala po minulé roky, myslíme si, že sme si to veľmi užili.  

Vodný bar

bar

Jednou z našich aktivít v programe Zelená škola bolo vytvorenie Vodného baru – miesta, kde sa ako hlavný nápoj bude podávať voda. Vodu sme prichutili ovocím a bylinkami z našej bylinkovej špirály. Ponuku tvorili limonády- melónovo-mätová, pomarančová, jahodovo-malinová a nealkoholické mojito.

Regionálne kolo 67. ročníka recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

22. júna 2021 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote uskutočnilo regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.           Našu školu ZŠ s MŠ Jelšava reprezentovali 2 žiaci:

Michal Barčiš z II. A a Matej Gažúr zo IV. A triedy.

Umiestnili sa nasledovne:

Michal Barčiš  – 3. miesto v prednese poézie I. kategórie

Matej Gažúr  – ďakovný list v prednese prózy I. kategórie

Obom žiakom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

                                                    

Vytvor si svoj strom

lp

Dňa 21.júna k nám zavítali pracovníci z Lesného závodu v Revúcej Ing. Eva Vavreková  a pán Július Pavelko. Predstavili svoju prácu žiakom 5.A triedy a priniesli ukážky listnatých a  ihličnatých drevín, konáre s listami, ale aj púčikmi a semienka stromov rastúcich v našich lesoch.  Lesníci nám porozprávali o význame pestovateľskej práce stromov.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

kl

V apríli 2021 sa konala súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov našej školy. Mali možnosť  popasovať sa so zaujímavými úlohami a  preveriť si svoje matematicko-logické zručnosti. Žiaci na prvom stupni riešili úlohy v škole. Súťaž pre žiakov na druhom stupni sa konala on-line.