News

Svetlonos

V jesennom období, v čase dušičkovom, keď sa ruch leta pominul a človek spomalil, prichádzali na rad príbehy a legendy. Tie strašidelné boli najlepšie. Jednou z nich je legenda o Svetlonosovi - vyziabnutom mužíkovi, ktorý bol taký zlý, že po smrti ho vypudilo aj samo peklo. Preto blúdil po nociach svetom a lákal svojim lucernou ľudí do močiarov. 

Naši žiaci sa snažia každý rok Svetlonosa nájsť a nenechať ho prísť do sveta živých. Aj tento rok sa im to skvele podarilo. Po splnení všetkých úloh sa mohli potom veselo baviť ešte pred skorým zotmievaním.

Popoludnie úcty k starším

St

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života, starý rodič. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. V októbri si pripomíname sviatok našich starých rodičov- mesiac Úcty k starším. 

Spomienka na Pavla Valaského

va


V rámci regionálnej výchovy sme si pripomenuli 198. výročie úmrtia Pavla Valaského. Pavol
Valaský bol slovenský literárny, kultúrny a cirkevný historik, evanjelický farár a senior,
spoluiniciátor založenia gemerskej seniorálnej knižnice. Ako farár 40 rokov pôsobil aj
v našom meste, pričinil sa o stavbu mohutného chrámu, farskej budovy a školy. Bol

Ako hospodáriť?

fig

Za medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september. A práve v čase ekonomickej krízy bolo potrebné žiakov vhodnou formou vysvetliť pojmy zo sveta financií. Pri tejto príležitosti vyučovanie matematiky v posledný septembrový týždeň bolo trochu iné. Žiaci sa veľa dozvedeli o našej mene Euro.

Zvierací priatelia v škole

Zv

Dnes, 4.10. 2022 sme si so žiakmi 5. a 6. ročníka pripomenuli v rámci medzinárodného dňa zvierat dôležité postavenie našich chlpatých kamarátov v našom živote. Žiaci si spestrili vyučovanie besedou o práci dobrovoľníkov z mesta Jelšava, ktorí svoj voľný čas obetovali práci s opustenými a zanedbávanými psíkmi a pomáhajú im nájsť nový, šťastný a milujúci domov.

S jazykmi je zábava

ej

Európsky deň jazykov sa každoročne koná dňa 26.septembra. Žiaci druhého stupňa sa pripojili k európskym oslavám zaujímavými aktivitami, na ktorých sa zážitkovým spôsobom dozvedeli o netradičných jedlách a nápojoch vo Veľkej Británii a Nemecku, riešili rôzne úlohy v anglickom a nemeckom jazyku a zabavili sa pri karaoke.

Biela pastelka

Bp

V piatok, 23.septembra sa uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka, ktorej cieľom bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Tejto zbierky sa zúčastnili aj dobrovoľníci z našej školy, ktorým sa za pomoci dospelých podarilo zorganizovať túto ušľachtilú aktivitu v našom meste. Všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky, ďakujeme.

"Aby sa nezabudlo..."

ž

Dňa 16. 9. 2022 sa pri príležitosti 150. výročia založenia židovskej obce v Jelšave konala pietna slávnosť na mieste bývalej synagógy. Po odhalení pamätnej tabule žiaci našej školy vysadili do záhonu v tvare hexagramu symbolizujúceho Davidovu hviezdu, cibuľky narcisov. Tieto vykvitnú práve v apríli a budú svojimi kvetmi pripomínať symbol judaizmu.

Piataci v mestskej knižnici

kn

V učebnici slovenského jazyka v piatom ročníku nájdete na prvých stránkach učivo o knižnici. Preto žiaci V. A triedy navštívili Mestskú knižnicu v Jelšave. Mnohí tu boli prvý raz, a tak ich pani knihovníčka Patrícia Kováčová zoznámila s prostredím knižnice, vysvetlila im, ako sa môžu stať členmi knižnice, ako sa knihy požičiavajú i vyhľadávajú, i to, že zaobchádzanie s knihami má svoje pravidlá.

Nový céder v našej záhrade

ced

           Do učiacej sa záhrady pribudol ďalší stromček. Vysadili ho tohtoroční deviataci základnej školy spoločne s našimi novými prváčikmi. Symbolické odovzdanie myšlienky tvorby a zveľaďovania životného prostredia v škole sa presunul na tých najmladších. Netypický céder sme zvolili ako reakciu na suché a horúce leto. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v období neustále spomínanej klimatickej zmeny.

Malí bádatelia v letnej škole

lš

Prvý týždeň letnej školy ubehol veľmi rýchlo. Deti sa tešili predovšetkým z aktivít zameraných na rozvoj ich prírodovednej gramotnosti. V teréne chytali lúčny hmyz, naučili sa základom laboratórnej práce, odhalili tajomstvá minerálov a hornín a svoju výskumnú činnosť zakončili exkurziou na hrad Šomoška. V druhom týždni sa z nich možno stanú Superhrdinovia.