News

ROZLÚČKA V MATERSKEJ ŠKOLE 2021

„My všetci ako tu stojíme sa s materskou školou lúčime,

už nebude hra našou prácou, ale učenie povinnosťou našou...“

  Týmito slovami sa lúčili deti z triedy „včielok“- budúci školáci dňa 28. júna na svojej rozlúčke. Za doprovodu krásnej hudby nastúpili pred vyzdobenou materskou školou a hrdí vystúpili pred rodičov, p. učiteľky a prítomných hostí. Predviedli sa rozlúčkovým programom z básní a piesní. Za svoju šikovnosť boli odmenení diplomom a darčekom a po gratulácii sa nám nezabudli „ podpísať“ do našej veľkej škôlkarskej knihy.

Absolventi 2021

foto

    V stredu 30. júna 2021 sme sa my, deviataci, lúčili s našimi učiteľmi, spolužiakmi a celým personálom školy. Aj keď naša rozlúčka nemohla byť taká, aká bývala po minulé roky, myslíme si, že sme si to veľmi užili.  

Vodný bar

bar

Jednou z našich aktivít v programe Zelená škola bolo vytvorenie Vodného baru – miesta, kde sa ako hlavný nápoj bude podávať voda. Vodu sme prichutili ovocím a bylinkami z našej bylinkovej špirály. Ponuku tvorili limonády- melónovo-mätová, pomarančová, jahodovo-malinová a nealkoholické mojito.

Regionálne kolo 67. ročníka recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

22. júna 2021 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote uskutočnilo regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.           Našu školu ZŠ s MŠ Jelšava reprezentovali 2 žiaci:

Michal Barčiš z II. A a Matej Gažúr zo IV. A triedy.

Umiestnili sa nasledovne:

Michal Barčiš  – 3. miesto v prednese poézie I. kategórie

Matej Gažúr  – ďakovný list v prednese prózy I. kategórie

Obom žiakom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

                                                    

Vytvor si svoj strom

lp

Dňa 21.júna k nám zavítali pracovníci z Lesného závodu v Revúcej Ing. Eva Vavreková  a pán Július Pavelko. Predstavili svoju prácu žiakom 5.A triedy a priniesli ukážky listnatých a  ihličnatých drevín, konáre s listami, ale aj púčikmi a semienka stromov rastúcich v našich lesoch.  Lesníci nám porozprávali o význame pestovateľskej práce stromov.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

kl

V apríli 2021 sa konala súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov našej školy. Mali možnosť  popasovať sa so zaujímavými úlohami a  preveriť si svoje matematicko-logické zručnosti. Žiaci na prvom stupni riešili úlohy v škole. Súťaž pre žiakov na druhom stupni sa konala on-line.

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

foto

Dňa 10. júna 2021 sa konalo v CVČ v Revúcej okresné kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Našu Základnú školu s materskou školou Jelšava reprezentovali žiaci v I.kategórii, a to: Michal Barčiš z II.A triedy a Matej Gažúr zo IV.A triedy. Obom žiakom sa ich snaha a usilovnosť odmenila v podobe krásneho umiestnenia.

Stavanie májov na Rusadlá

stavanie

Turíce- Rusadlá sú kresťanské svätodušné sviatky, ktoré sa slávia 50 dní po Veľkej noci a 10 dní po sviatku Nanebovstúpenia Pána. Tento rok sviatok pripadol na 23.mája. Na Gemeri bolo zvykom v tomto čase stavať máje- zelené brezy slobodným dievčatám, ktoré mládenci chodievali kúpať na Veľkú noc.

Naši žiaci v matematických súťažiach

Našim žiakom sa v matematických súťažiach na okresnej úrovni tento rok mimoriadne darilo. S náročnými úlohami matematickej olympiády si najlepšie poradil Jakub Hrivnák zo VI.A triedy, ktorý vo svojej kategórii Z6 získal 1. miesto. Medzi siedmakmi vynikajúco obstála Sabína Kolesárová zo VII.A a získala v kat. Z7 2. miesto. Filip Bábel zo VII.A obsadil v tej istej kategórii 4. miesto.

V oblastnom kole Pytagoriády sme mali tiež úspešných riešiteľov- Dávida Popernika z V.A triedy a Jakuba Hrivnáka zo VI.A triedy.

Spisovatelia zo IV.A

Ani počas dištančného vzdelávania štvrtáci zo IV.A veru nezaháľali v tvorivosti. „Reštartovali“ 😊  svoju predstavivosť, schopnosti a stali sa z nich spisovatelia. Nie je to také jednoduché ako sa zdá, pretože tvoriť rýmy a ešte aby báseň mala aj zmysel, to nie je len tak! Veď to vyskúšajte!