News

"Aby sa nezabudlo..."

ž

Dňa 16. 9. 2022 sa pri príležitosti 150. výročia založenia židovskej obce v Jelšave konala pietna slávnosť na mieste bývalej synagógy. Po odhalení pamätnej tabule žiaci našej školy vysadili do záhonu v tvare hexagramu symbolizujúceho Davidovu hviezdu, cibuľky narcisov. Tieto vykvitnú práve v apríli a budú svojimi kvetmi pripomínať symbol judaizmu.

Piataci v mestskej knižnici

kn

V učebnici slovenského jazyka v piatom ročníku nájdete na prvých stránkach učivo o knižnici. Preto žiaci V. A triedy navštívili Mestskú knižnicu v Jelšave. Mnohí tu boli prvý raz, a tak ich pani knihovníčka Patrícia Kováčová zoznámila s prostredím knižnice, vysvetlila im, ako sa môžu stať členmi knižnice, ako sa knihy požičiavajú i vyhľadávajú, i to, že zaobchádzanie s knihami má svoje pravidlá.

Nový céder v našej záhrade

ced

           Do učiacej sa záhrady pribudol ďalší stromček. Vysadili ho tohtoroční deviataci základnej školy spoločne s našimi novými prváčikmi. Symbolické odovzdanie myšlienky tvorby a zveľaďovania životného prostredia v škole sa presunul na tých najmladších. Netypický céder sme zvolili ako reakciu na suché a horúce leto. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v období neustále spomínanej klimatickej zmeny.

Malí bádatelia v letnej škole

lš

Prvý týždeň letnej školy ubehol veľmi rýchlo. Deti sa tešili predovšetkým z aktivít zameraných na rozvoj ich prírodovednej gramotnosti. V teréne chytali lúčny hmyz, naučili sa základom laboratórnej práce, odhalili tajomstvá minerálov a hornín a svoju výskumnú činnosť zakončili exkurziou na hrad Šomoška. V druhom týždni sa z nich možno stanú Superhrdinovia.

Cyklotábor v Rapovciach

cy

Prázdniny sa pre niektorých našich žiakov začali športovo. Z finančnej dotácie z BBSK sme pripravili pre nich pobytový Cyklotábor v Rapovciach. Ubytovanie v blízkosti kúpaliska s morskou vodou a každodenné výlety na bicykloch do okolia umožnili deťom lepšie spoznať región Novohradu. Navštívili Mučínsku jaskyňu, Fiľakovský hrad, Lučenec a okolité obce.

Informatika na škole

inf

Naša škola sa sústreďuje na prípravu novej generácie detí v oblasti robotizácie a automatizácie. Snažíme sa žiakov zaujať a naučiť ich základy programovania. Žiaci na hodinách informatiky pracovali v novej „ROBOT UČEBNI“, ktorá je vybavená robotmi Photon a programovateľným vozidlom Q-scout.

Školské výlety

sh

Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Koniec školského roka sme sa rozhodli poňať troch

STRELECKÁ SÚŤAŽ

ss

Dňa 21.6.2022 sa na našej škole konala strelecká súťaž. Najskôr naši strelci absolvovali 10 nástrelov a následne 10 súťažných striel. Maximálny počet, ktorý mohli dosiahnuť, bol 100 bodov.

Vyhodnotenie súťaže:

Kategória chlapci: 1. miesto – Miroslav Gažúr (90 b.)

                               2. miesto – Marek Javorčík (77 b.)

Dni mesta Jelšava

beh

Oslavy 779. výročia prvej písomnej zmienky o meste Jelšava sa začali športovým dopoludním. Deti a žiaci materskej a základnej školy sa zúčastnili Behu žiakov pod záštitou primátora mesta Jelšava a pokračovali následnými atletickými disciplínami Olympiády JeŠko. Privítať a povzbudiť súťažiacich prišli aj zástupcovia mesta a partnerských zahraničných miest - Tótkomlóš, Nadlak, Uničov a Szczekociny.

Exkurzia do Muráňa

m1

V potulkách po našom regióne žiaci 1.a 2. ročníka pokračovali exkurziou v obci Muráni. Navštívili lokalitu Biele vody, kde mohli pozorovať kolóniu sysľa pasienkového. Sysle sú zvyknuté na prítomnosť ľudí, nerobilo im problém zobrať si potravu priamo z rúk našich detí, ktoré boli nadšené z ich kŕmenia.

Exkurzia v Košiciach

fo

Dňa 27.5.2022 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie do Košíc. Všetci sa tešili. Už skoro ráno vyrazili na cestu. Nikto nezaspal, nikto nemeškal, všetci prišli včas, a tak sa mohli vydať na cestu spoznávania. Najprv navštívili planetárium v Slovenskom technickom múzeu a prehliadli si fontánu znamení, spievajúcu fontánu a Dóm svätej Alžbety na Hlavnej ulici v Košiciach.

Dopravná výchova

dv

Naše dopravné ihrisko opäť ožilo. Žiaci prvého stupňa mali jedinečnú príležitosť stretnúť sa s policajtami z obvodného oddelenia PZ Ješava, aby pod ich vedením nadobudli nové vedomosti a utvrdili si získané skúsenosti v oblasti dopravnej výchovy.