Záhrada, ktorá učí

Záhrada, ktorá učí

je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Jej dizajn, veľkosť a vyučovanie v nej závisia od podmienok a potrieb každej školy. Preto každá záhrada, ktorá učí je trošku iná.

V záhrade, ktorá učí môžeme robiť naozajstné experimenty, ktoré žiakom umožnia pochopiť mnohé javy a súvislosti a priblížiť mnohé témy z učiva reálnemu životu. Školská záhrada a jej plody poskytujú výbornú príležitosť na otvorenie školy komunite, stretávaniu sa s rodičmi a obyvateľmi obce a prezentovaniu vašej práce a výsledkov v príjemnom prírodnom prostredí.

foto

Našu záhradu už budujeme od roku 2017. K pôvodným okrasným skalkám, altánku- učebni v prírode postupne pribudli tieto záhradné prvky:

Keltský kalendár s 12 druhmi listnatých a ihličnatých stromov

Bylinková špirála

Artušov kruh - ohnisko

Hmyzí hotel

Informačné tabule s potravovými reťazcami

Jazierko

Suchý múrik

Pocitový chodník

Jašteričník

Zelená vyvýšená strecha

Dažďová záhrada

Plodové kríky a stromy vysadené pre vtáčiky

 

Plánujeme:

Vyvýšené záhony

Rozšírenie pocitového chodníka

Viacjazyčné tabuľky názvov rastlín, živočíchov, záhradných prvkov

 

foto