Učitelia

Názov Pozícia WWW
Mgr. Patrícia Bagácsová učiteľka
Mgr. Katarína Belicová učiteľka
Mgr. Slávka Benčková učiteľka mateskej školy
Mgr. Ivan Bojna učiteľ
Bc. Alena Bombová asistentka učiteľa
Ing. Katarína Cabanová učiteľka
Mgr. Ján Derdák učiteľ
Mgr. Patrícia Ferencová učiteľka mateskej školy
Mgr. Halina Gonosová učiteľka
Mgr. Anna Grigerová asistentka učiteľa
Iveta Grláková asistentka učiteľa
RNDr. Adela Horváthová učiteľka
Mgr. Andrea Houšková riaditeľka
Mgr. Martina Hrivnáková učiteľka
Mgr. Eva Huťanová učiteľka
Mgr. Zuzana Jakabová asistentka učiteľa
Michaela Jobbágyová učiteľka mateskej školy
Mgr. Veronika Juhárová učiteľka
Lýdia Kamenská asistentka učiteľa
Mgr. Petra Kanabová učiteľka
Diana Kekeňáková učiteľka mateskej školy
Mgr. Marek Király učiteľ
Mgr. Martina Kolesárová zástupkyňa
Mgr. Katarína Koperová učiteľka
Mgr. Iveta Kováčiková učiteľka
Mgr. Peter Krajč učiteľ
Mgr. Ľubomír Kročko učiteľ
Mgr. Michaela Kyselová učiteľka mateskej školy
Mgr. Gabriela Lašanová zástupkyňa
Bc. Tatiana Lisická asistentka učiteľa
Mgr. Jaroslava Mandáková asistentka učiteľa
Darina Marcinová učiteľka mateskej školy
Bc. Martina Maškarová asistentka učiteľa
Mgr. Marek Meriač učiteľ
Mgr. Marian Nagypál učiteľ
Mgr. Miriam Pániková učiteľka
Mgr. Slávka Pavlíková učiteľka
Mgr. Silvia Petreková učiteľka
Mgr. Katarína Poliaková učiteľka
Diana Repáková učiteľka mateskej školy
Mgr. Beáta Repáková učiteľka
Janka Samková asistentka učiteľa
Gabriela Samková asistentka učiteľa
Mgr. Martina Schützová učiteľka
Mgr. Katarína Šebóková učiteľka
Mgr. Lenka Šebóková Bedéčová učiteľka mateskej školy
Mgr. Gabriela Šestinová zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Mgr. Emília Simanová vychovávateľka
Mgr. Stanislava Skruteková učiteľka
Mgr. Iveta Šmidtová učiteľka
Mgr. Martina Štullerová učiteľka
Bc. Lenka Szabová asistentka učiteľa
Mgr. Eva Václavíková učiteľka
Mgr. Soňa Vojtechovská učiteľka
Mgr. Beáta Vojteková učiteľka
PaedDr. Martina Vrancová učiteľka
Mgr. Ingrid Žigová učiteľka