Učitelia

Názov Pozícia WWW
Mgr. art. Alexandra Atlasová asistentka učiteľa
Mgr. Patrícia Bagácsová učiteľka
Mgr. Katarína Belicová učiteľka
Mgr. Slávka Benčková učiteľka mateskej školy
Mgr. Ivan Bojna učiteľ
Mgr. Katarína Bombová učiteľka
Bc. Alena Bombová asistentka učiteľa
Ing. Katarína Cabanová učiteľka
Bc. Zuzana Dono asistentka učiteľa
Mgr. Halina Gonosová učiteľka
Mgr. Anna Grigerová asistentka učiteľa
Iveta Grláková asistentka učiteľa
Mgr. Patrícia Hlinková učiteľka mateskej školy
RNDr. Adela Horváthová učiteľka
Mgr. Andrea Houšková riaditeľka
Mgr. Martina Hrivnáková učiteľka
Mgr. Zuzana Jakabová učiteľka
Michaela Jobbágyová učiteľka mateskej školy
Mgr. Veronika Juhárová učiteľka
Lýdia Kamenská učiteľka mateskej školy
Mgr. Petra Kanabová učiteľka
Diana Kekeňáková učiteľka mateskej školy
Mgr. Marek Király učiteľ
Mgr. Martina Kolesárová zástupkyňa
Mgr. Katarína Koperová učiteľka
Mgr. Iveta Kováčiková učiteľka
Mgr. Peter Krajč učiteľ
Bc. Alexandra Zdenka Krempaská učiteľka mateskej školy
Mgr. Ľubomír Kročko učiteľ
Mgr. Michaela Kyselová učiteľka mateskej školy
Mgr. Gabriela Lašanová zástupkyňa
Mgr. Jaroslava Mandáková asistentka učiteľa
Mgr. Agnesa Maniaková učiteľka
Darina Marcinová učiteľka mateskej školy
Bc. Martina Maškarová asistentka učiteľa
Mgr. Marek Meriač učiteľ
Mgr. Marian Nagypál učiteľ
Mgr. Miriam Pániková učiteľka
Mgr. Slávka Pavlíková učiteľka
Judita Petrusová asistentka učiteľa
Mgr. Katarína Poliaková učiteľka
Diana Repáková učiteľka mateskej školy
Mgr. Beáta Repáková učiteľka
Mgr. Adriana Rojáková asistentka učiteľa
Gabriela Samková asistentka učiteľa
Janka Samková asistentka učiteľa
Mgr. Martina Schützová učiteľka
Mgr. Lenka Šebóková Bedéčová učiteľka mateskej školy
Mgr. Gabriela Šestinová zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Mgr. Emília Simanová vychovávateľka
Mgr. Stanislava Skruteková učiteľka
Mgr. Iveta Šmidtová učiteľka
Mgr. Martina Štullerová učiteľka
Mgr. Soňa Vojtechovská učiteľka
PaedDr. Martina Vrancová učiteľka
Mgr. Ingrid Žigová učiteľka