Učitelia

Názov Pozícia WWW
Mgr. Elena Belicová učiteľka
Mgr. Katarína Belicová učiteľka
Mgr. Slávka Benčková učiteľka mateskej školy
Mgr. Ivan Bojna iný pedagogický zamestnanec
Mgr. Eunika Boldiová učiteľka mateskej školy
Ing. Katarína Cabanová učiteľka
Mgr. Gabriela Čellárová učiteľka
Jana Galová učiteľka mateskej školy
Mgr. Halina Gonosová učiteľka
Mgr. Anna Grigerová asistentka učiteľa
Iveta Grláková asistentka učiteľa
RNDr. Adela Horváthová učiteľka
Mgr. Andrea Houšková riaditeľka
Mgr. Martina Hrivnáková učiteľka
Mgr. Eva Huťanová učiteľka
Bc. Silvia Hutková asistentka učiteľa
Mgr. Veronika Juhárová učiteľka
Mgr. Petra Kanabová učiteľka
Mgr. Marek Király učiteľ
Mgr. Martina Kolesárová zástupkyňa
Bc. Eva Koniarová asistentka učiteľa
Mgr. Iveta Kováčiková učiteľka
Mgr. Peter Krajč iný pedagogický zamestnanec
Mgr. Ľubomír Kročko učiteľ
Mgr. Michaela Kyselová učiteľka
Mgr. Dominika Laliková učiteľka
Mgr. Gabriela Lašanová zástupkyňa
Eva Makróciová učiteľka mateskej školy
Darina Marcinová učiteľka mateskej školy
Nikoleta Marková asistentka učiteľa
Mgr. Eva Martončíková učiteľka
Mgr. Marek Meriač učiteľ
Zuzana Michalová učiteľka
Mgr. Marta Mihalidesová učiteľka
Viera Mrázová učiteľka
Mgr. Marian Nagypál učiteľ
Mgr. Ján Ostrolucký učiteľ
Mgr. Viera Palúšová učiteľka
Mgr. Miriam Pániková učiteľka
Mgr. Slávka Pavlíková učiteľka
Mgr. Katarína Poliaková učiteľka
Diana Repáková učiteľka
Mgr. Barbora Repáková učiteľka
Gabriela Samková asistentka učiteľa
Janka Samková asistentka učiteľa
Mgr. Martina Schützová učiteľka
Mgr. Lenka Šebóková Bedéčová asistentka učiteľa
Mgr. Gabriela Šestinová zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Mgr. Emília Simanová vychovávateľka
Mgr. Viera Simanová asistentka učiteľa
Mgr. Stanislava Skruteková učiteľka
Mgr. Ján Šlosárik učiteľ
Mgr. Iveta Šmidtová učiteľka
Mgr. Martina Štullerová učiteľka
Bc. Lenka Szabová asistentka učiteľa
Mgr. Eva Václavíková učiteľka
Mgr. Soňa Vojtechovská učiteľka
Mgr. Beáta Vojteková učiteľka
Mgr. Martina Vrancová učiteľka
Mgr. Eva Wilson učiteľka
Mgr. Ingrid Žigová asistentka učiteľa