Školská jedáleň

Informácie o školskej jedálni:

Vedúca ŠJ: Lucia Boldišová