Zelená škola

Čo je Zelená škola?

Zelená škola  je u nás aj vo svete najväčší eko-program. Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti.

 Inak povedané:

-podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov

- prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov, pracovníkov školy a spolupráca s miestnou komunitou a okolitým svetom.

ZS

Kolégium Zelenej školy v školskom roku 2021/2022

Členovia:

Mgr. Stanislava Skruteková -koordinátorka

Mgr. Martina Štullerová - učiteľka

Mgr. Andrea Houšková – riaditeľka školy

Martina Súkeníková – upratovačka

Miroslava Fantazírová - kuchárka

Dávid Poperník – žiak 6.A

Nela Nikitinská- žiačka 6.A

Jakub Hrivnák - žiak 7.A

Sabína Kolesárová 8.A

Jakub Palic 8.A

Katarína Remperová 9.A

Sebastian Samko 9.A

Barbora Mušuková 9.B

 

Environmentálny akčný plán

Environmentálny akčný plán- EAP je pomôcka, ktorá nám pomáha ísť za našimi cieľmi. Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou. Tieto aktivity idú do hĺbky v jednej zo siedmich prioritných tém programu. Na základe auditu si naša základná škola zvolila tému Potraviny.

 

Naše aktivity

Aktivity zrealizované v rámci EAP Potraviny v predchádzajúcich školských rokoch:

Týždeň zdravej výživy – každoročne prebiehajúce aktivity na propagáciu zdravého životného štýlu

Pečenie medovníkov z medu od lokálnych predajcov a príprava bylinkového punču z byliniek z bylinkovej špirály na vianočné trhy. Reklama lokálnych predajcov medu prostredníctvom ochutnávky

Zdravý jedálniček – zostavovanie vyváženého jedálneho lístka  z lokálnych potravín na 1 týždeň

Výučbový program na tému Včelárstvo s regionálnym predajcom medu

Spotrebovanie jabĺk z našej školskej záhrady-  každoročný zber jabĺk a hrušiek, následne ich spotrebovanie v rámci zdravej desiaty pre triedy, spracovanie sušením, varením výživy

Využitie byliniek z bylinkovej špirály

Voda z vodovodu - prednáška o zdravom pitnom režime

Deň s Fair Trade výrobkami a bez palmového oleja

Vysadenie 9 ríbezlí v našej školskej záhrade, beseda o pestovaní ríbezlí s lokálnym pestovateľom.

 

V školskom roku 2021/22 sa nám podarilo zrealizovať:

Zber jabĺk a hrušiek – tradičný každoročný zber ovocia žiakmi z nášho školského sadu

Deň mlieka, Deň jablka- tematické vyučovanie na hodinách pre mladších žiakov

Online dotazník zameraný na informovanosť žiakov a ich rodičov o regionálnych potravinách

Svetový deň vody online aktivity zamerané na pripomenutie si dôležitosti vody

Aktivity, ktoré plánujeme...

Ekokódex zameraný na tému Potraviny, vystavený vo vestibule našej školy, uverejnený v školskom časopise

Čajová párty v triede,  v záhrade, alebo v altánku, spojená s propagáciou lokálnych druhov byliniek