Environmentálny akčný plán

Environmentálny akčný plán- EAP je pomôcka, ktorá nám pomáha ísť za našimi cieľmi. Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou. Tieto aktivity idú do hĺbky v jednej zo siedmich prioritných tém programu. Na základe auditu si naša základná škola zvolila tému Potraviny.

Dokumenty