O ŽIVOTE VČIEL

Vzdelávacie aktivity o včelách, ich živote a význame v prírode pripravili učitelia pre mladších žiakov v areáli základnej školy. Okrem toho sa deti naučili vyrábať voskové sviečky a obrúsky a zabavili sa pri súťažiach. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpory Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy.

Fotogaléria