Rada školy

Členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ Jelšava:

 

 

1.

Přibylová Eva Mgr.

Predseda

 

2.

Hrivnáková Martina Mgr.

Podpredseda

 

3.

Kederová Martina

Tajomník

 

4.

Žilka  Attila 

Člen

 

5.

Jurek Ján

Člen

 

6.

Rohár Marcel

Člen

 

7.

Jankošík Radoslav

Člen

 

8.

Marcinová Darina

Člen

 

9.

Boldišová Lucia

Člen

 

10.

Hudačeková Anna Bc.

Člen

 

11.

Bábelová Lucia

Člen