Rada školy

Členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ Jelšava:

 

 

1.

Přibylová Eva Mgr.

Predseda

 

2.

Peter Gergely

Podpredseda

 

3.

Chlebušová Zuzana Bc.

Tajomník

 

4.

Žilka  Attila 

Člen

 

5.

Repák Peter Bc.

Člen

 

6.

Szabo Karol

Člen

 

7.

Hrivnáková Martina Mgr.

Člen

 

8.

Marcinová Darina

Člen

 

9.

Boldišová Lucia

Člen

 

10.

Hudačeková Anna Bc.

Člen

 

11.

Bábelová Lucia

Člen