Záverečné správy

Školský rok Dokument
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 Správa šk.rok 2020/2021