Kontakt

Základná škola s materskou školou, Železničná 245, 049 16 Jelšava
  • Location Železničná 245
    049 16 Jelšava
  • Phone 058/4482894, 0911834241
  • Print 058/4482894
  • Contact zsjelsava@gmail.com
  • Info IČO: 37888714

Školská jedáleň:       0910 749 638     

                                   Lucia Boldišová       vedúca školskej jedálne

 

Vedenie školy:         

                                    Mgr. Andrea Houšková         riaditeľka ZŠ s MŠ Jelšava                    0905 458 002

                                    Mgr. Gabriela Šestinová       zástupkyňa pre materskú škôlku          0911 913 787

                                    Mgr. Gabriela Lašanová       zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ                 0911 834 241

                                    Mgr. Martina Kolesárová      zástupkyňa pre 2. stupeň ZŠ

 

Ekonomický úsek:      Eva Balážová,  Ing. Zuzana Balážiková                   0904 837 767