Výberové konanie

Učiteľ/ka 1. stupňa

Úväzok:               100 %

Dátum nástupu:    1. september 2022

Miesto výkonu práce:  ZŠ s MŠ Jelšava

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  23.08.2022

Termín podania žiadosti: do 19.08.2022

Rozsah úväzku: 100%

Počet žiakov ZŠ: 510

Vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.

Zoznam požadovaných dokladov:

•          písomná žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,

•          profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým

           stupňom odbornej praxe,

•          osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu

           o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

•          súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti podľa

            zákona č. 18/2018 Z. z. a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa

            osobitného predpisu.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jelšava bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné údaje:

 

Základná škola s materskou školou Jelšava

Železničná 245

049 16 Jelšava

zsjelsava@gmail.com

 

www.zsjelsava.edulife.sk

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Andrea Houšková

tel. č.: 058 448 28 94

mobil: 0905 458 002

 

Školský špeciálny pedagóg

Úväzok:               100 %

Dátum nástupu:    1. september 2022

Miesto výkonu práce:  ZŠ s MŠ Jelšava

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  23.08.2022

Termín podania žiadosti: do 19.08.2022

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2023 - NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.

Zoznam požadovaných dokladov:

•          písomná žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,

•          profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým

           stupňom odbornej praxe,

•          osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu

           o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

•          súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti podľa

            zákona č. 18/2018 Z. z. a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa

            osobitného predpisu.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jelšava bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné údaje:

 

Základná škola s materskou školou Jelšava

Železničná 245

049 16 Jelšava

zsjelsava@gmail.com

 

www.zsjelsava.edulife.sk

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Andrea Houšková

tel. č.: 058 448 28 94

mobil: 0905 458 002