Literárno-dejepisná exkurzia v Martine

foto

 

Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Martine. Navštívili sme budovu Matice slovenskej, ktorá tento rok oslavuje 160. výročie svojho založenia a Múzeum Andreja Kmeťa. Naše posledné kroky viedli na Národný cintorín, kde našli miesto posledného odpočinku mnohé významné osobnosti slovenského života, ako napríklad Martin Kukučín, Ján Francisci, Štefan Marko Daxner, Svetozár Hurban Vajanský, Ján Smrek, Jozef Cíger Hronský a mnohí ďalší. Z odborných výkladov sme sa dozvedeli nové zaujímavé informácie, ktoré pri štúdiu určite využijeme aj v blízkej budúcnosti na hodinách dejepisu a literatúry.

Fotogaléria: TU