Beseda so spisovateľom

obr

Učiteľ, mentor, spisovateľ Dávid Králik bol naším hosťom vo štvrtok 11.4.2024. Vďaka patrí Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá finančne podporila možnosť mať Dávida na našej škole. Odučil 5 otvorených vyučovacích hodín literatúry s deťmi rôznych tried, v ktorých zábavnými aktivitami predstavil svoje knihy. Ozrejmil žiakom, ako sa z veľkého nič stáva kniha. Deti tancovali, spievali, lietali, kreslili, lúštili. Učitelia získali inšpiráciu, deti sa zabavili.

Ďakujeme!

Fotogaléria