Dni mesta Jelšava

foto

Aj naše deti z materskej škôlky a naši školáci zo základnej školy si pod vedením pani učiteliek nacvičili programy, ktorými zabavili divákov na Dňoch mesta Jelšavy. Svojim vystúpením potešili milovníkov folklóru, moderného tanca, country či mažoretiek. V závere programu vedenie školy ocenilo žiakov, ktorí počas roka dosiahli najlepšie výsledky v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach. Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí ich pripravovali a povzbudzovali v ich snažení a ďakujeme zároveň všetkým zamestnancom ZŠ s MŠ Jelšava, ktorí sa podieľali na príprave programu ako aj iných sprievodných akcií.

Fotogaléria