Plánujeme výlet v rámci finančnej gramotnosti

foto

Naplánovať finančný rozpočet na exkurziu, alebo výlet sa pokúsili žiaci z 1.stupňa na hodinách matematiky. Obmieňali možnosti cestovať na výlet okrem autobusu aj vlakom alebo autom. Do rozpočtu zahrnuli výdavky na cestovanie, vstupenky a vreckové.

Na 2.stupni  žiaci utvorili žiacku cestovnú kanceláriu. V nej naplánovali viacdňový program pre zahraničných turistov. V projektovom zadaní urobili finančný rozpočet pre potenciálnych klientov. Vcítili sa do konkrétnej situácie rodín a pripravili im program výletu do Dubaja, Paríža, Istanbulu, Karlových Varov, Bratislavy, Berlína. Svoje projekty pekne prezentovali ostatným spolužiakom. Touto aktivitou  spoznali nielen prírodné a kultúrno-historické krásy Slovenska a sveta, ale získali aj praktické zručnosti s plánovaním výletov.

Fotogaléria