English Star

foto

Poslaním medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English Star pre žiakov základných škôl je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Našim žiakom sa opäť v tejto súťaži darilo. Z celkového počtu 35 súťažiacich získalo 22 žiakov viac ako 90% bodov.

Srdečne blahoželáme k úspechu!

Fotogaléria