Absolventi 2023

dA

 

db

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení absolventom deviateho ročníka sa konalo v MsDK Jelšava. Primátor mesta zablahoželal žiakom k úspešnému ukončeniu štúdia a zaželal im veľa šťastia na stredných školách. Pripájame sa k tomuto prianiu a veríme, že sa čoskoro dopočujeme o vašich úspechoch.