Okresný súd Revúca

foto

V mesiaci október sme sa so žiakmi VIII.A a VIII.B triedy zúčastnili verejného pojednávania na Okresnom súde v Revúcej, kde sme sa mohli bližšie zoznámiť s postupmi súdneho procesu. Verím, že žiakom takáto forma "vyučovania" bola prínosom na overenie si vedomostí  z občianskej náuky. 

foto