Európsky deň jazykov - 26. septembra

foto

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V NAŠEJ ŠKOLE

Hovorí sa: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ 26. september patrí už tradične Európskemu dňu jazykov. Inak tomu nebolo ani v našej škole. Bol to deň plný aktivít z oblasti jazykového vzdelávania - žiaci druhého stupňa ochutnávali tradičné jedlá európskych krajín, spievali karaoke a riešili rôzne úlohy. Je motivujúce priblížiť žiakom cudzie jazyky aj iným spôsobom, pretože ich učenie je potom zábava.

Fotogaléria: TU