Národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

NP PoP

Vďaka projektu sa v našej škole a materskej škôlke podarilo vytvoriť pracovné pozície pre odborných zamestnancov- sociálnej pedagogičky a školskej psychologičky a pedagogických asistentov.

V školskom roku 2020/2021 v rámci projektu na našej škole pracujú:

Mgr. Zoja Bagácsová- sociálna pedagogička

Mgr. Martina Meriačová- školská psychologička

Mgr. Anna Grigerová

Mgr. Lenka Szabová

Mgr. Patrícia Bagácsová

Mgr. Michaela Kyselová

Mgr. Eva Koniarová