Národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

NP PoP

Vďaka projektu sa v našej škole a materskej škôlke podarilo vytvoriť pracovné pozície pre odborných zamestnancov- sociálnej pedagogičky, špeciálnej pedagogičky a pedagogických asistentov.

V školskom roku 2022/2023 v rámci projektu na našej škole pracujú:

Mgr. Zoja Bagácsová- sociálna pedagogička

Mgr. Ivana Machava- špeciálna pedagogička

Mgr. Jaroslava Mandáková

Mgr. Lenka Szabová

Mgr. Tatiana Lisická

Mgr. Alexandra Krempaská

Mgr. Anna Grigerová