Erasmus Days

foto

#ErasmusDays sa oficiálne konali v týždni od 9.-14.10. Aj naša Základná škola s materskou školou Jelšava sa zapojila do propagácie tohto programu, ktorý ponúka skvelé príležitosti ďalšieho vzdelávania a mobilít. Účastníkom umožňuje objavovať

👉nové kultúry🇪🇺🇫🇮🇮🇸🇮🇨

👉posilniť jazykové kompetencie

👉rozvinúť medzikultúrne zručnosti

Pozvaným hosťom z regionálnych organizácií práce s mládežou sme predstavili náš projekt, ktorý budeme realizovať počas dvoch nasledujúcich rokov s našimi pedagógmi a žiakmi. Viac sa dozviete v ďalších pripravovaných seminároch😉