Tvorivé úlohy vo finančnej gramotnosti

fg

Projekt podporený z rozvojového programu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu prebiehal v našej škole od septembra 2021. Počas štyroch stretnutí vyučujúci 1. stupňa pod vedením koordinátorky projektu Mgr. Petry Kanabovej získali informácie ohľadom vytvorenia nových tém v učebných osnovách matematiky, oboznámili sa s digitálnym edukačným obsahom a ďalšími podpornými materiálmi zakúpenými z finančných prostriedkov projektu. Implementáciou tém so zameraním na finančnú gramotnosť do školského vzdelávacieho programu a zapojením sa do programu "Ja a peniaze" je na našej škole zabezpečená kontinuita v tejto oblasti vzdelávania. Koordinátorkou aktivít na 1. stupni je Mgr. Iveta Šmidtová. Spolu so svojimi kolegyňami uskutočnili niekoľko zaujímavých tematických dní na rozvoj finančnej gramotnosti. Tieto aktivity nájdete v nasledujúcich odkazoch:

Svetový deň sporenia

Medzinárodný deň eura

Finančná gramotnosť

Galéria

Finančná gramotnosť na 1. stupni

V rámci rozvoja finančnej gramotnosti na 1.stupni sme sa  zamerali na aktivity spoločné  s nakupovaním. Našou úlohou bolo porovnávanie cien základných potravín v jednotlivých obchodoch. Žiaci si z donesených letákov z Tesca, z Billy, z Lidla, z Coop Jednoty vystrihovali tovar aj s cenami. Porovnávali sme  ceny v rôznych obchodoch a zisťovali sme o koľko centov alebo eur je tovar lacnejší alebo drahší. Prváčikovia si vyskúšali nakupovanie. Urobili si obchodík s hračkami. V prasiatku mali nasporené peniaze. Spočítali si peniažky a zistili čo si môžu dovoliť kúpiť. Po nákupe si spočítali koľko eur im ostalo v pokladníčke.

Pred Vianocami žiaci vyrábali z letákov vianočné darčeky pre rodinných príslušníkov alebo pre svojich spolužiakov. Pripravili darčeky pre rodinu s tým, že si aj vypočítali hodnotu, koľko by nákup darčekov stál.

Bankovky a mince si ľudia odjakživa ukladali do peňaženiek.  Podľa predlohy žiaci odkresľovali bankovky a mince, povystrihovali ich a vyrobili z nich plagát. Učili sme sa rozlišovať veľkosť, tvar, farbu a hodnotu eurobankoviek a eurominci. Žiaci vyrobili peňaženky, ktorým kreslili  na obaly bankovky a mince.

Aj takéto hodiny matematiky zažívajú naši žiaci na 1.stupni. Sú zábavné, poučné, obohacujúce a prinášajú nám spestrenie na vyučovaní.

Mgr. Iveta Šmidtová