Svetový deň sporenia

ses

Posledný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia. Pri tejto príležitosti si pani učiteľky počas októbrových vyučovacích hodín zrealizovali aktivity pomocou netradičného, interaktívneho a hravého vyučovania pre žiakov. Cieľ bol jasný – hovoriť o dôležitosti rozumného a bezpečného narábania s peniazmi, poukázať na sporenie a jeho význam v bežnom živote jednotlivca a spoločnosti.

Aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti v jednotlivých triedach prispeli k tomu, aby  si naši žiaci uvedomili, že sporenie je dlhodobý proces s cieľom zabezpečiť si istú finančnú rezervu  do budúcnosti.

                                                                                                                                           Mgr. Iveta Šmidtová

  Galéria