Finančná gramotnosť

fg

Medzinárodný deň eura

V rôznych krajinách sa používajú rôzne meny. Euro sa stalo oficiálnou menou v devätnástich z  27 krajín Európskej únie, ktoré vstúpili do eurozóny Sila eura ako svetovej meny závisí od stavu ekonomík členských štátov Európskej únie. Preto všetky krajiny musia zodpovedne hospodáriť, aby spoločnú menu neohrozili. Na Slovensku bolo euro prijaté 1. januára 2009. Bez komplikácií nahradilo slovenskú korunu.  Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september.

Aj naši žiaci z 1. stupňa  na hodinách matematiky alebo v rámci krúžkovej činnosti   venovali tento deň aktivitám na rozvoj finančnej gramotnosti.

Žiaci z O.A, O.B a I.C sa zahrali na obchod, vysvetli si na čo slúžia peniaze a ako je potrebné s nimi hospodáriť. V hre sa všetci žiaci vystriedali na nakupujúcich a predávajúcich.

V I.A žiakov celou aktivitou sprevádzali kamaráti Maťko a Kubko. Spoločne sa oboznámili s pojmami mince a bankovky, porovnávali ich, povedali si na čo slúžia eurá, predstavili si sporiace prasiatko. Každý žiak ukladal do prasiatka jednoeurovky a spočítal si koľko nasporil.

V II.A žiaci počítali s papierovými peniazmi. Učili sa spoznať hodnotu peňazí, porovnávali ich, pokúšali sa uviesť príklady, čo si za mince a bankovky môžu kúpiť. Hľadali kde sú na nich ochranné prvky. Riešili slovné úlohy zamerané na nakupovanie. Hodnotu nákupu a výdavku si pripravili zo svojich eur na lavici.

V III.A žiaci spoznávali papierové bankovky a mince, spomenuli si históriu peňazí, ochranné prvky bankoviek. Počítali s papierovými peniazmi a učili sa počítať s eurami v rôznych online programoch. 

V III.B sa žiaci zahrali na obchod s hračkami. Kupovali hračky podľa zadania slovnej úlohy, zaplatili za hračky papierovými peniazmi. Urobili si zápis, príklad a odpoveď slovnej úlohy do zošitov.

Aktivitami na rozvoj finančnej gramotnosti sme prispeli k tomu, aby naši žiaci poznali euro ako slovenskú peňažnú menu. Veď euro patrí k druhej najsilnejšej a najobchodovateľnejšej mene na svete po americkom dolári.

                                                                                                           Mgr. Iveta Šmidtová

 

Medzinárodný deň eura oslávili žiaci II. stupňa aj na etickej či občianskej výchove

 

Medzinárodný deň eura oslávili aj žiaci II. stupňa našej školy. Na rôznych vyučovacích hodinách sa venovali rôznym aktivitám, ktoré prispeli k rozširovaniu ich vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti. Tá je dôležitá najmä pre ich budúcnosť – aby vedeli predísť finančnej tiesni a zabezpečili si dôstojný život.

Na hodine etickej výchovy sa s pani učiteľkou Veronikou Juhárovou rozprávali o našej mene, o činnosti bánk, o výberoch z bankomatov a zaoberali sa aj sporením. „Prostredníctvom rôznych aktivít sme žiakov motivovali k finančnej zodpovednosti. Vysvetlili sme si, ako byť s peniazmi kamarát, a že musia dodržiavať aj zásadu: Kamaráti buďme, dlhy si plaťme,“ povedala.

Žiakom VI.A sa podľa nej najviac páčila úloha, pri ktorej priraďovali ceny k tovaru. Riešili aj Kvíz o eure, v ktorom bola najúspešnejšia Tamarka Samková. Rôzne zábavné úlohy prostredníctvom interaktívnej tabule riešili žiaci V.C a VII.A a v VI.S a IX.S spoznávali mince a bankovky. V triedach VIII.B a IX.B vytvorili napríklad pojmovú mapu a tiež sa zahrali na správcu financií vo svojej rodine.

Rodinným rozpočtom sa na svojich hodinách zaoberala aj pani učiteľka Katarína Šebóková. V rámci občianskej výchovy sa so žiakmi VI.B, VI.C a VIII.A venovali príjmom a výdajom domácnosti. Sústredili sa tiež na ochranné prvky bankoviek.  Ako pripomenula, k zodpovednosti a finančnej gramotnosti je potrebné viesť už od mlada, aby v budúcnosti vedeli ustriehnuť svoje hospodárenie, naučili sa šetriť a prechádzali zadlžovaniu sa. „Pre správnu finančnú gramotnosť je dôležitá nielen matematika, ale aj logika a zdravý sedliacky rozum,“ pripomenula.

Na hodinách s pani učiteľkou Halinou Gonosovou realizovali aktivity, pri ktorých spoznávali okrem súčasných euromincí a eurobankoviek aj niekdajšie slovenské koruny a venovali sa ich histórii. Tímovo tiež vyrábali plagát, na ktorom mal byť nákup v hodnote 10 eur. Zároveň zoraďovali tovar podľa jeho ceny a skúšali vytvoriť nákup v určenej hodnote. Nechýbali ani rôzne online cvičenia.

Na hodinách etickej výchovy pod vedení pána učiteľa Mareka Királyho si žiaci v  triedach VI. B a VI. C pozreli vzdelávacie videá Národnej banky Slovenska – napríklad aj o grafickej úprave eurobankoviek. Následne skúšali vytvoriť svoj vlastný návrh. Na portáli https://www.zlatka.in/sk/ si tiež spoločne vyskúšali viacero zábavných úloh. „Niektoré boli ľahké, iné ťažšie, ale väčšinu sa nám podarilo úspešne vyriešiť. Aktivity sa žiakom páčili a zabavili sa pri nich, no najdôležitejšie bolo, že sa pri nich aj niečo nové naučili,“ dodal.

 

 Spracovala:  Mgr. Petra Kanabová

koordinátor finančnej gramotnosti

Galéria