Čitateľská i finančná gramotnosť v I.C

foto

Spoločnosť v dnešnej dobe vyžaduje od žiakov, aby si osvojili určité vedomosti, schopnosti či zručnosti. Znalosti v rôznych oblastiach sú dané pojmom „gramotnosť“. Naša škola podporuje rozvoj žiaka v rôznych smeroch a čitateľská i finančná gramotnosť patrí na popredné miesta v tomto školskom roku. Žiaci v I.C triede sa tejto príležitosti uchopili a hneď začali s prípravami osvojovania si týchto druhov gramotností. Hoci sa vám zdá, že prváci ešte nevedia čítať, ste na omyle. Dokážu vyjadriť mnoho viet prostredníctvom obrázkov, ktoré vedia pomenovať, správne rozdeliť na slabiky prostredníctvom vytlieskavania a tiež určiť začiatočné písmeno na začiatku slova. Je to súbor mnohých aktivít, ktoré ich pripravujú na čitateľskú dráhu. V piatok 17.09.2021 sme sa so žiakmi spoločne vybrali na nákupy prostredníctvom šlabikára, kde si žiaci mohli vybrať oblečenie, ktoré by si kúpili pre dnešné jesenné dni.  Prácu so šlabikárom, kde sa stretli s prvkami čitateľskej gramotnosti neskôr vystriedali praktické hry na obchod.  Pre žiakov boli pripravené stoly s oblečením, bábikami či dopravnými prostriedkami, ktoré si mohli žiaci zakúpiť. Keďže všetko niečo stojí, žiaci si museli vystrihnúť a pripraviť svoje vlastné peniaze. Keď boli peniaze vystrihnuté a pripravené, žiaci mohli vstúpiť do obchodu. Dôležitou časťou bolo, aby si osvojili i pravidlá slušného správania a vedeli poprosiť, kúpiť si tovar a následne zaň poďakovať. Postupnými hrami sme žiakov zasväcovali do tajov finančnej gramotnosti. Žiakom sa aktivity páčili, hlavne preto, že zistili, aké je dôležité poznať hodnotu eur a tiež správne počítanie a zaplatenie pri nákupe. Chybné kroky ich viedli k strate peňazí alebo nevydaní žiadaného predmetu.    Pred nami je ešte veľa práce v oblasti finančnej gramotnosti, ale verím, že to naši prváci do konca roka zvládnu na jednotku.

                                                                                                                      Mgr. Eva Huťanová

                                                                                                                            triedna učiteľka

Fotogaléria