Vyhodnotenie projektu Erasmus + pre učiteľov

    Dňa 29.5.2018  som zorganizovala v ZŠ s MŠ Jelšava stretnutie pre učiteľov anglického jazyka prvého a druhého stupňa na základných školách v okrese Revúca. Potešila som účasti učiteľov z 5 škôl – Jelšava, 2 školy z Tornale, 2 školy z Revúcej a záujmu o danú tému:

  • V prvom bode som informovala prítomných o možnostiach vzdelávania sa pedagogických zamestnancov v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilite pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. V postupných krokoch som oboznámila záujemcov do stránkou www.erasmusplus.sk, ako vypracovať projekt, v ktorej sekcii môžu nájsť harmonogram a inštrukcie, kde som si našla vhodný kurz v Británii. Upozornila som ich na link na www.actionschool.sk, pani Evelinu Trubiansky, ktorá im pomôže s projektom.

 

  • V druhom bode som prezentovala konkrétny kurz v Cheltenhame, oboznámila som ich s priebehom kurzu, obsahom jednotlivých prednášok, návštevou mesta Stradford upon Avon, divadelných predstavení Coriolanus a Jane Eyre, návštevou Primary a Secondary Schools.

 

  • V treťom bode som poskytla metodické materiály, upozornila na aktivity, ktoré mám odskúšané so žiakmi,  ktoré boli úspešné a pôsobili motivačne.

 

  • V rámci prednášok som dostala tipy na pedagogické knihy, ktoré som po prečítaní odporučila kolegyniam ako cenný materiál pre zvládanie výchovných problémov v triedach a správnej motivácii týchto žiakov. S autorkou Marie Delaney sa mi podarilo stretnúť na školení v Banskej Bystrici a jej prednáška bola naozaj obrovským prínosom.

 

  • V rámci mobility som sa zoznámila s pani učiteľkou z Viedni, ktorá učí v škole navštevovanej vo vysokej miere prisťahovalcami. Pozvala som učiteľov z okresu Revúca, kde je vysoký podiel rómskych žiakov, na školskú návštevu. Myšlienku prítomní privítali pozitívne a dohodli sme sa na jesennom termíne zahraničnej návštevy so zástupcami učiteľov cudzích jazykov z každej školy.

   K mojim skúsenostiam sa vyjadrili pani učiteľky zo ZŠ P. J. Šafárika z Tornale, na základe ktorých prezentácie pred pár rokmi som sa rozhodla zapojiť aj ja do mobility. Naše stretnutie prebehlo úspešne, zúčastnení pedagógovia odchádzali spokojní a prisľúbili ďalšiu spoluprácu.

 

                                                                                                Mgr. Martina Kolesárová

Fotogaléria