BESEDA SO SPISOVATEĽKOU

fotoPomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození už 23 rokov poskytuje verejná zbierka Hodina deťom. Naši žiaci sa stali dobrovoľníkmi a v uliciach Jelšavy spoluorganizovali finančnú zbierku. Výnos bude určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky.

Fotogaléria