Krúžok Čitateľský

  • Skratka: CIT
    Vedúci: Mgr. Marek Király
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: streda 11.20 - 13.20