Trieda VIII. B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Marian Nagypál
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 8