Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 2022