Zvonkárstvo - exkurzia do minulosti 2

zv

Vedeli ste, že jelšavské zvonce sa vyvážali aj do Afriky? V Jelšave toto remeslo už bohužiaľ zaniklo, avšak vo zvonárskej tradícii našich predkov pokračuje majster Jaroslav Bastyúr zo Silice. Výroba jelšavských zvoncov sa zachovala vďaka jeho rodine, starý otec sa učil remeslu od posledného majstra Kenereša. Žiaci IV.A a III.B triedy sa opäť vydali na cestu do minulosti a to prostredníctvom filmu o výrobe tradičných jelšavských zvoncov. Prezreli si tiež fotky zbierky zvoncov z Mestského múzea Jelšava a skutočným zvoncom mohli vyzváňať počas celej hodiny. A nakoniec si vyrobili vlastný zvonček z výkresu.

Ďakujeme pani Mgr. Tatiane Strelkovej za požičanie filmu a zvonca z múzea. Nabudúce sa oboznámime s ďalším remeslom.

                                                                                            Mgr. Eva Václavíková,

                                                                                            Mgr. Martina Vrancová

Galéria