Zvonce z Jelšavy v Turecku či v Egypte?

foto

Na hodinách regionálnej výchovy sa venujeme tematike histórie nášho mesta - spoznávame stručné dejiny, historické budovy, osobnosti mesta a oboznamujeme sa aj s tradičnými remeslami, ktoré boli pre Jelšavu typické. V rámci vyučovania sme so šiestakmi vyrazili do Mestského múzea, kde nám p. riaditeľka Mgr. Strelková priblížila jelšavské zvonkárske remeslo, ktorého výrobky boli expedované nielen do Uhorska, ale do celej Európy, ba dokonca i do niektorých častí Ázie, Turecka, či Egypta. Na vlastné uši sme počuli zvuk pravého kovaného jelšavského zvonca a zošity sme si ozdobili pečiatkami s ich podobou.

 

Fotogaléria