ZAPOJENÍ DO SVETOVÉHO ČISTIACEHO DŇA ...

sv7

Dňa 24.9. sme sa my, žiaci a učitelia ZŠ s MŠ Jelšava, zapojili do dobrovoľnej akcie Svetový čistiaci deň Zeme a pridali sme sa tak k ostatným dobrovoľníkom, ktorí sa podujali vyčistiť okolie Jelšavy.

Našou úlohou bolo vyčistiť oblasť Skalky a trasu, ktorá na Skalku vedie. S vedomím, že prispejeme k skrášleniu okolitých lesov, sme s radosťou túto úlohu prijali. Úlovky v podobe papierov, plechoviek, sklenených či plastových fliaš sme zbierali do vriec a môžeme povedať, že ich nebolo málo.

Nezodpovedným turistom, ktorí hádžu odpadky tam, kde sa im zachce, sme zanechali i odkaz. Dúfame, že budúci rok bude vriec plných odpadkov menej.

 

                                                                                                       Žiaci ZŠ s MŠ Jelšava

Galéria