Vzdelávací pobyt v Zaježovej

ak

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do šiesteho ročníka projektu Elektroodpad Dopad, ktorý realizuje environmentálna organizácia Živica so spoločnosťou SEWA. Projekt sa venuje problematike spracovania neustále narastajúceho elektroodpadu a jeho dopadu na životné prostredie.

Akčný tím z našej školy zložený z koordinátorky environmentálnej výchovy Mgr. S. Skrutekovej a dvoch žiakov zo 7.A triedy Dominika Hencela a Patrika Jankóšika sa zúčastnil 3-dňového pobytu vo Vzdelávacom centre CEEV Živica v Zaježovej. Formou zážitkového vyučovania sme preskúmali problematiku životného cyklu elektroniky a možnosti recyklácie odpadu.

Počas troch slnečných dní náš tím načerpal veľa informácii, skúseností a odhodlania vytvoriť plán aktivít, v rámci rovesníckeho vzdelávania zaškoliť spolužiakov a odštartovať tým zber elektroodpadu.

Mgr. Stanislava Skruteková

Galéria