Výročie ZŠ s MŠ Jelšava

výročie

 

Dnes sa brány našej základnej školy opäť otvorili a žiaci z Jelšavy a okolia mohli zasadnúť do školských lavíc. Prvýkrát zazvonil zvonec v budove na Železničnej ulici v školskom roku 1964/1965. Odvtedy už prešlo neuveriteľných 55 rokov. Toto výročie sme si pripomenuli na začiatku letných prázdnin slávnostnou akadémiou. Naše pozvanie prijal primátor Mesta Jelšava p. Milan Kolesár, zástupcovia SMZ Jelšava, a. s.- p. Ivan Németh a p. Peter Miko, ako aj zástupcovia mestských inštitúcií. Veľmi radi sme privítali aj bývalých riaditeľov- p. Ondreja Mladšieho, p. Júliusa Molnára, p. Margitu Mladšiu aj našich predchádzajúcich kolegov a spoločne sme absolvovali prehliadku vynovených priestorov školy. Program slávnostnej akadémie sa konal v Mestskom dome kultúry v Jelšave.

Pri príležitosti 55. výročia ZŠ s MŠ v Jelšave boli ocenení naši kolegovia Mgr. Elena Belicová a Mgr. Ján Šlosárik- za celoživotnú prácu a mimoriadne úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní v ZŠ s MŠ Jelšava. Pri príležitosti životného jubilea a za úspechy v pedagogickej práci získala ocenenie Mgr. Soňa Vojtechovská. Ocenenia menovaným odovzdal primátor mesta MVDr. Milan Kolesár.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Jelšava Mgr. Andrea Houšková venovala pamätné plakety pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí na pôde školy pôsobili dlhé roky a svojou prácou aktívne prispievali k rozvoju školy: Mgr. Marta Mihalidesová, Edita Bednarčíková, Viera Mrázová, Eva Marcinová, Mária Boldišová.

Na slávnostnej akadémii bolo predstavené video školy prezentujúce našu školu ako modernú  inštitúciu uplatňujúcu inovatívne formy vzdelávania. Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch sa nám podarí napĺňať a realizovať naše ciele a vízie. Zároveň sa budeme snažiť zachovávať odkazy všetkých našich učiteľov, ktorí nemalou mierou prispeli k šíreniu kvalitného vzdelania v tomto regióne.

Ďakujeme všetkým za pomoc pri organizácii tohto podujatia.

Vedenie ZŠ s MŠ Jelšava

FOTO