Výchova k manželstvu a rodičovstvu

foto

Výchova k manželstvu a rodičovstvu má v školskom systéme svoje opodstatnenie. Preto sa v našich žiakoch  snažíme vzbudiť nároky smerujúce k uzatváraniu patričných humánnych vzťahov v súlade s ich vekom.  So žiakmi šiesteho a siedmeho ročníka sme navštívili evanjelický, rímskokatolícky kostol  a obradnú sien Mestského úradu v Jelšave. Obohatili sa  o ďalšie cenné informácie  k téme manželstvo, ktoré sú pre nich prínosom do budúceho života.

Fotogaléria