Svetový deň stromov

foto

Význam stromov pre život na našej planéte je obrovský. Stromy nám poskytujú kyslík, suroviny, ale aj tieň počas horúcich dní. Práve kvôli ich nezastupiteľným funkciám v prírode si ich pripomíname každoročne 20. októbra. Ak nebudú stromy, nebude kyslík a nebudeme ani my. Lesy by dokázali žiť bez nás, ale my bez nich nie.

Prečo sú pre nás lesy tak dôležité? Vďaka nim dýchame. Jeden listnatý strom vyprodukuje toľko kyslíka, že 10 ľudí z neho môže dýchať po celý rok.

Stromy majú ochrannú funkciu – chránia pred povodňami, pretože fungujú ako špongie, svojimi koreňmi nasávajú vodu z pôdy. Vytvárajú tieň, ktorým ochladzujú okolité prostredie, preto v lese cítime čerstvý a chladnejší vzduch. V mestách zasa chránia budovy a ľudí pred silným slnkom. Sú zdrojom relaxu a zdravia.

       Aj naši žiaci 1. stupňa spolu so svojimi pani učiteľkami venovali pozornosť tejto tematike. Stačilo sa prejsť so žiakmi po našej školskej záhrade a obdivovať ovocné stromy ako aj ich plody. Veď jabloní a hrušiek máme v školskej záhrade dosť. V týchto dňoch si žiaci počas veľkých prestávok pochutnávajú na ich úrode.  Farebné jesenné stromy boli hlavnou témou na hodinách výtvarnej výchovy. Mladší žiaci vytvorili stromy aj zo svojich rúk. Dokonca z ich plodov vytvorili krásnych ježkov. Starší žiaci si prečítali príbeh „O veľkodušnom strome“, ktorý sa stal pre človeka oporou a útočiskom, poskytoval mu tieň, chutné ovocie, ktoré človek predal, keď potreboval peniaze, konáre na stavbu domu, kmeň na výrobu loďky, až zostal celkom spustošený, opustený, ale šťastný, že človeku poslúžil vo viacerých smeroch.

         Žiaci boli veľmi kreatívni pri tvorbe svojich jesenných stromov a dokončené práce už zdobia nástenky v triedach alebo priestory pred triedami našej školy.

                                                                                                       

                                                                                                                    Mgr. Iveta Šmidtová

Fotogaléria