Svetový deň rodiny

foto

Verejnosť si po celom svete  15. mája každoročne pripomína Svetový deň rodiny (World Family Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí si dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Súčasne je možnosťou, aby sa národné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú touto problematikou zamysleli nad rodinnou politikou.

Chceli by sme, aby sme boli v našej škole tiež taká rodina, pretože tu trávime veľkú časť nášho dňa, budujeme si v nej priateľstvá, vzťahy a mnoho zážitkov sa odohráva práve v škole. Boli by sme radi, keby nás škola spájala, ako jednu veľkú rodinu. Záleží nám na tom, aby nám deti dôverovali, aby pedagógovia boli ľudia, ktorým budú deti veriť. Aby sa na nás mohli spoľahnúť a obrátiť s každým problémom, či radosťou.

Aj tento rok sme sa na hodinách etickej výchovy v rámci aktivít, zameraných na Svetový deň rodiny, dozvedeli niečo viac o rodine, jej význame a úlohe. Žiaci druhého stupňa pod vedením svojich vyučujúcich vytvorili plagáty a projekty na tému Moja rodina.

 Zuzana Michalová

koordinátor VMR

 Fotogaléria