SVETLONOS   ČI   HALLOWEEN?    Tak či tak, zábava zaručená...

k2

Predvečer 26. októbra sme my, žiaci i učitelia ZŠ s MŠ Jelšava, prežili v príjemnej atmosfére prezlečení za strašidlá, čarodejnice, strigy či ježibaby a pripomenuli sme si starú slovenskú tradíciu Svetlonos.

Svetlonos - démonická bytosť v podobe bludného mihotavého svetielka objavujúca sa v noci pri močariskách či v lesných húštinách. Vábil ľudí do močiarov, vodil ich po poliach či cintorínoch. Mal moc najmä nad tými, čo nemali čisté svedomie.

Áno. Podľa starých slovenských tradícií bol Svetlonos nadľudská bytosť. Bludné svetlo, niekto, kto zvádza pocestného z tej správnej cesty.

V 50. rokoch sa na túto tradíciu pozabudlo. Práve preto, aby sme na ňu upozornili, už druhý rok sme Haloween vymenili za akciu Svetlonos.

Podujatie plné hrôzostrašných kostýmov a masiek sa začalo v škole, odkiaľ sme sa všetci spoločne presunuli do kaštieľa Coburgovcov. Zúčastnili sa ho žiaci viacerých ročníkov pod vedením pani učiteľky Hrivnákovej a pani učiteľky Štullerovej. Deti, rozdelené do šesťčlenných skupín, plnili rôzne úlohy, ktoré ich čakali v tmavých a strašidelných zákutiach kaštieľa. Posledná z úloh viedla k tomu najdôležitejšiemu, a to nájsť Svetlonosa. To bolo kriku, keď sa vynoril z temných kútov a prihovoril sa im hlbokým hlasom. Týmto ďakujeme pánovi učiteľovi Nagypálovi, že stvárnil rolu Svetlonosa.

V tento večer nechýbalo ani predvádzanie masiek, spoločný tanec i občerstvenie.

Pekné a nezvyčajné podujatie prinieslo deťom veľa zábavy, ale i  vedomosti o tom, ako ľudia v našom regióne niekedy oslavovali Sviatok všetkých svätých.

Poďakovanie patrí i pánovi učiteľovi Királymu za pekné a kvalitné fotografie. Zároveň ďakujeme našej pani riaditeľke Houškovej za podporu pri príprave samotnej akcie a pani Vierke Kozárovej za spoluprácu pri organizácii a sprístupnenie priestorov kaštieľa.

 

Mgr. Martina Štullerová

Mgr. Martina Hrivnáková

Galéria

 

Halloween v družine

Dňa 26.10. sa naša školská družina zmenila na strašidelný zámok, v ktorom sa postretávali malé strašidielka. Aj keď nás bolo tohto roku  pomenej, zábava  a súťaženie bolo super. Strašidielka si vyskúšali presnú mušku  v hode kruhu na čarodejnícky klobúk, zmerali si sily v rýchlosti prenášania obrieho oka na lyžici, hľadali chrobáčiky, myšky a iné potvorky, kde tu poschovávané. Nechýbali ani vedomostné úlohy.  Matematiku si zopakovali pri skladaní puzziel tekvičky, svoj postreh využili pri osemsmerovke a bystrosť pri halloweenských piškvorkách. Zatancovali sme si aj na novinovom papieri a ochutnali hallowenské dobroty.

 

                                                                                                                  Mgr. Emília Simanová

                                                                                                                            vychováteľka

 

Galéria

 

Halloweenske „strašiučenie“

 

V posledný deň pred jesennými prázdninami sa prváci v I.A triede strašiučili. Do lavíc zasadol Spider-Man, Hulk, čarodejnice, víly i strašidlá.  Prišli sa na nich pozrieť aj ježibabky, ako im to ide v škole.

Prvácke strašidielka odkrývali tekvičky a ježibabkám čítali písmenká a slabiky. Pomenovávali halloweenskych kamarátov a písali im začiatočné slabiky. Spoločne sa naučili nové písmenká E, e. Ježibabke Eme sa to veľmi páčilo!

Na matematike počítali, koľko prišlo na halloweensku párty netopierov, koľko čarodejníc... Ba dokonca sa dostali aj do klobúkového bludiska. Každý si poskladal obrázok podľa číselného radu a zistil, kto sa na ňom ukrýval. Veľmi zábavné pre nich bolo skladanie interaktívnych puzzlí a spájanie čísel do obrázkov. To bolo zábavy! A veruže sa nedali zahanbiť ani pri číslach väčších ako 20! To sú ale šikovné strašidielka, čo?!

Strašiučenie sa zakončilo súťažou v prenášaní čarodejného oka na lyžičke, v najrýchlejšom maškrtení upírskych zubov. Samozrejme, že bola aj malá sladká hostina, na ktorej si pochutnali všetci „strašiprváci“!

 

                                                                                                                                     Mgr. Miriam Pániková

 

Galéria