Svet financií

Ako zostaviť rodinný rozpočet?

Zostavenie finančného rodinného rozpočtu je alfou a omegou zdravého fungovania rodiny z finančného hľadiska. Hodiny matematiky na prvom stupni boli tento mesiac zamerané na hospodárenie v domácnosti a utváranie finančného rozpočtu. Skupina žiakov tvorila rodinu, ktorej úlohou bolo správne  hospodáriť so svojimi príjmami a výdavkami počas jedného mesiaca. Tá rodina, ktorej sa podarilo mesačne vyrovnane hospodáriť, ba čo viac aj ušetriť bola najúspešnejšia. Aktivitami sme sa snažili  žiakom vysvetliť, že spravovať financie v rodine vyžaduje pravidlá, ktoré musia členovia rodiny dodržiavať, pokiaľ sa chcú naučiť správne hospodáriť.

Mgr. Iveta Šmidtová

fg

Výtvarné návrhy euromincí

Vzdelávať vo finančnej gramotnosti sa dá aj prostredníctvom umenia. Na hodinách výtvarnej výchovy sa o tom presvedčili žiaci pod vedením pani učiteľky Evy Wilson, keď sa pokúšali výtvarne zobraziť eurobankovky a euromince. Išlo o jednu z aktivít v rámci Medzinárodné dňa eura, ktorý sme si pripomenuli v zimnom období tohto školského roka. Z unikátnych prác napokon vznikla súťažná výstava, ktorú si žiaci aj návštevníci našich priestorov mohli pozrieť vo vestibule školy. Ocenenie a pochvalný list riaditeľky ZŠ s MŠ Jelšava získali: Diana Terpáková z IX.A, Sofia Horváthová z IX.A a Michal Žiga z VI.A. Blahoželáme!

Mgr. Petra Kanabová

fg1

 

Galéria