Spomienka na Pavla Valaského

va


V rámci regionálnej výchovy sme si pripomenuli 198. výročie úmrtia Pavla Valaského. Pavol
Valaský bol slovenský literárny, kultúrny a cirkevný historik, evanjelický farár a senior,
spoluiniciátor založenia gemerskej seniorálnej knižnice. Ako farár 40 rokov pôsobil aj
v našom meste, pričinil sa o stavbu mohutného chrámu, farskej budovy a školy. Bol
spoluzakladateľom Čerešníckeho spolku v Jelšave, jedného z najstarších ovocinárskych
združení v Uhorsku.
Pavol Valaský zomrel 29. septembra 1824 v Jelšave. Pochovaný je na jelšavskom cintoríne.
So žiakmi šiesteho ročníka sme si jeho pamiatku uctili položením venca a zapálením sviečky
na jeho hrobe.

Mgr. Hrivnáková Martina

va