Školský parlament

šp

Sme žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí získali dôveru svojich spolužiakov a z triednych samospráv sme sa stali zástupcami školských študentov. Naším poslaním je riešiť výchovno-vzdelávacie problémy, navrhovať konkrétne zlepšenia činností na škole a byť aktívni pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov. V šk. roku 2022/23 pracujeme v tomto zložení :

Predseda ŽP: Jakub Hrivnák

Podpredseda ŽP: Marcela Rohárová

Pedagogický koordinátor : Mgr. Petra Kanabová

V.A           Lenka Adamová

V.B           Aleš Samko

VI.A          Justin Jobbágy

VI.B         Vanesa Kótaiová

VI.C         Karolína Súkeníková

VII.A        Nela Nikitinská

VII.B        Patrícia Súkeniková

VII.C        Natália Súkeniková

VIII.B      Vanesa Karalová

IX.B         Viktória Anderková

Čo sme stihli? 

· osadiť  novú schránku dôvery

· aktualizovať parlamentnú nástenku

· vyhlásiť súťaž o najkrajšiu tekvicu

· zorganizovať zbierku pre záchytnú stanicu túlavých psíkov

· Mikuláš na škole

· Vianočná pošta pre seniorov

· Vianočná burza