Školské kolá súťaží

šm

Koniec roka patril v našej škole literárnym aj matematickým súťažiam. Po dištančnom vzdelávaní si mohli žiaci vyzdvihnúť v tomto týždni svoje diplomy a ocenenia. Prinášame vám vyhodnotenie súťaží:

Šaliansky Maťko

                                                                       „Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

                                                                         Maťko preto, že ma tak volajú a šaliansky preto,

                                                                         že som sa narodil v Šali.“

 

Dňa 15.12.2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Hlavnou podstatou tejto súťaže bolo rozvíjať, prehlbovať a upevňovať zručnosti žiakov v umeleckom prednese, vytvárať pozitívny vzťah žiakov k slovenskej ľudovej slovesnosti a posilňovať ich záujem o literatúru a kultúru.

Rozhodovanie poroty bolo náročné, ale nakoniec rozhodla takto:                 

1. miesto - Michal Barčiš 3. A

2. miesto - Tomáš Václavínek 2. A

3. miesto - Sára Bryndzáková 2. A, Dávid Samko 3. A

Cenu poroty získal Lukáš Majoroš z 2.A triedy.

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im ešte množstvo školských, ale aj osobných úspechov.

                                                                                                                Mgr. Martina Vrancová

 

Dňa 14.12.2021 sa uskutočnila recitačná súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách: 2. kategória- 4-5. ročník

                                   3.kategória- 6-7. ročník

Súťažiaci sa popasovali s prednesom a vybrať toho najlepšieho bolo nesmierne zložité.

Nakoniec porota rozhodla nasledovne:

2. kategória: 1. miesto Lenka Adamová IV.A

                        2. miesto Richard Repák IV.A

                        3. miesto Matej Gažúr V.A

3. kategória: 1.miesto Hrivnák Jakub VII.A

                       2. miesto Nellis Daniela Buchaľová VII.A

                       3. miesto Tamara Bryndzáková VI.A

Umiestneným súťažiacim srdečne gratulujeme a ostatným zúčastneným súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

                                                                                                                    Mgr. Halina Gonosová

Pytagoriáda

 

      V tomto školskom roku prebieha už 43. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž sa skladá z viacerých kôl. V dňoch 8. a 9. decembra sa uskutočnilo  prvé - školské kolo. Zúčastnilo sa jej 33 žiakov  3. až 8. ročníka.

      Žiaci každého ročníka mali 60 minút na vyriešenie 15 nevšedných matematických úloh bez kalkulačky, vlastnou logikou a dôvtipom.  Za každú správne vyriešenú úlohu získal žiak 1 bod. Úspešným sa mohol stať len žiak, ktorý vyriešil správne aspoň 10 z 15 úloh.  Zaujímavosťou tejto súťaže je, že ak žiak vyrieši úlohy skôr, za každých usporených 4 minút  získava ďalší bod.

Za týchto podmienok sa úspešnými riešiteľmi školského kola Pytagoriády stali:

                       Michal Barčiš z III.A 

                       Damián Keder z III.A

                       Richard Repák zo IV.A

                       Nina Palicová zo VI.A 

                       Dávid Poperník zo VI.A 

                       Jakub Hrivnák zo VII.A 

      Všetkým riešiteľom školského kola ďakujeme, veríme, že pri riešených úlohách  sa nielen potrápili ale i zabavili. Úspešným riešiteľom želáme podobné úspechy v ďalších kolách súťaže. Zároveň ďakujeme aj pani učiteľkám, ktoré žiakov na súťaž pripravili.

                                                                                                                          RNDr. Adela Horváthová

                                                                                                                               vedúca PK 

Galéria