Škola v prírode – Bystrá

sp

Tohto roku, konečne po uvoľnení pandemických opatrení si 34 žiakov druhého až štvrtého ročníka našej školy užilo Babylonsku školu v prírode v Nízkych Tatrách.

Bola zameraná na rozvoj detskej osobnosti, fantázie a spoznávania zákonitostí života. Počas týždňa žiaci pracovali v dielňach pod vedením lektorov, ktorí im pomáhali rozvíjať komunikačné zručnosti a prezentovať sa. Popoludní tvorili a vymýšľali mapy z prírodnín, otestovali si svoje zručnosti a schopnosti na Šalamúnovom jarmoku. A večer? Večery boli spoločenské. Nechýbala diskotéka, karneval, Bingo a posledný večer divadelné predstavenie o Pipi Dlhej Pančuche.

Stihli navštíviť Bystriansku jaskyňu, po nočnom poplachu hľadali ukrytý poklad a spoznávali krásnu prírodu Tálov. Po ceste domov nezabudli nakúpiť darčeky pre blízkych. Príjemne unavení, ale plní nových zážitkov a skúseností sa lúčili s lektormi Babylonskej školy.

 Galéria

                                                                                                    Mgr. Soňa Vojtechovská