ROZLÚČKA V MATERSKEJ ŠKOLE 2021

„My všetci ako tu stojíme sa s materskou školou lúčime,

už nebude hra našou prácou, ale učenie povinnosťou našou...“

  Týmito slovami sa lúčili deti z triedy „včielok“- budúci školáci dňa 28. júna na svojej rozlúčke. Za doprovodu krásnej hudby nastúpili pred vyzdobenou materskou školou a hrdí vystúpili pred rodičov, p. učiteľky a prítomných hostí. Predviedli sa rozlúčkovým programom z básní a piesní. Za svoju šikovnosť boli odmenení diplomom a darčekom a po gratulácii sa nám nezabudli „ podpísať“ do našej veľkej škôlkarskej knihy.

 Nasledovala rozlúčková hostina v altánku materskej školy. Za prítomnosti rodičov sme si prezreli prezentáciu zo života  v MŠ- akcie, ktoré deti zažili v materskej škole. Pri tejto prezentácii sa deti pousmiali na zážitkoch a niektorým prítomným sa tisli aj slzy do očí. Veď sme prežili spolu krásne a nezabudnuteľné chvíle.

  Po prázdninách vkročia naši škôlkari po prvýkrát do „veľkej školy“, stanú sa z nich žiaci a stretnú sa so svojou novou pani učiteľkou, ktorá sa už teraz na nich veľmi teší.

 

Takže vám želáme veľa sily, aby sa vám prvé čiarky podarili.

A písmenká, aby boli ako kvietky, aby ste ich rozpoznali všetky.

 

                                                                                            Mgr. G.Šestinová, zást. riad. pre MŠ

Video