Regionálne kolo HK 2023

foto

Dňa 14. apríla sa Lenka Adamová z V.A a Tomáš Václavínek z III.A triedy zúčastnili regionálneho kola 69. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023 v Rimavskej Sobote. Obidvom súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Lenke gratulujeme za získané 2. miesto.