Prečo sa učíme čítať?

foto

 

Učíme deti, nie učivo. Takto by to malo byť aj vzhľadom k tomu, že učíme deti aj to, aby uvažovali a spoločne sme nachádzali odpovede na otázky: Prečo sa učíme toto či ono? Otázku:  PREČO?  si iste dáva každý učiteľ pri príprave na hodiny s deťmi. Tak tomu nie je inak ani v II.C v našej škole. Prečo sa teda učíme čítať? Prečo je to dôležité? Túto otázku  si dávam aj ja s mojimi žiakmi. A tak sa snažím robiť hodiny zaujímavými a motivačnými pre deti. Takto vznikol aj tento nápad:

Na hodine čítania pani učiteľku a deti druhej C triedy prekvapil naliehavý telefonát. Jej priateľka Katka mala vážny problém. Ráno sa zobudila a zabudla čítať. Katka si ráno našla odkaz na stole, no nie a nie ho prečítať. Tu si spomenula na svoju kamarátku, pani učiteľku. Vedela totiž, že s druhákmi veľa čítajú. Deti teda súhlasili, že pomôžu Katke a spojili sa cez zoom. Katka im tak mohla ukázať napísaný odkaz. Deti sa pustili do čítania. Zistili, že mama Katkinho manžela sa necítila dobre, bolo treba s ňou ísť k lekárovi a dať jej liek. Deti pomohli Katke nájsť vhodný liek. Potom sa Katka ponáhľala za mamou, aby jej pomohla. Deti s pani učiteľkou potom diskutovali o tom, čo by sa mohlo stať, keby Katke nepomohli prečítať tento dôležitý odkaz. A veru, mohlo ísť aj o život, ako nato deti správne prišli.

Aj toto je spôsob, ako deťom ukázať dôležitosť čítania s porozumením a motivovať ich k čítaniu a jeho dôležitosti.

Ďakujem teda Katke Potučkovej za podporu a herecký výkon, ako aj pani asistentke Paťke Bagácsovej, ktorá z tohto zážitku urobila fotodokumentáciu a pomáha pri napredovaní našich druhákov.

                                                                                                   Triedna učiteľka K. Cabanová

Fotogaléria