Popoludnie úcty k starším

St

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života, starý rodič. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. V októbri si pripomíname sviatok našich starých rodičov- mesiac Úcty k starším. 
Do družiny sme pozvali našich starých rodičov. Pre našich družinárskych starkých sme pripravili malú slávnosť. Deti zahrali krátku scénku o repe, recitovali  básničky a zaspievali pekné pesničky. K programu prispeli aj žiaci a učitelia zo ZUŠ  v Revúcej. Naše pozvanie prijala aj pani spisovateľka Mgr. Eva Wilson, ktorá nám porozprávala zážitky zo svojho detstva, ale aj zážitky so svojimi vnúčatami. Predstavila nám aj svoju vynovenú knižku „Šibal Macko“.
Po ukončení programu sme sa osviežili jahodovým čajom a pochutnali si na koláčikoch, ktoré napiekli  mamičky, ale aj my družinári. 
Veríme, že sa naši starí rodičia cítili medzi nami príjemne a zostanú im na toto popoludnie pekné spomienky. 
Všetkým ľuďom v jeseni ich života želáme veľa zdravia a radosť zo svojich šikovných vnúčat.

Mgr. Emília Simanová